دستگاه آب مقطر ساز دو غشاء (ممبران / ممبرین)، سیستم های کامل اسمز معکوس با دو بار تصفیه و با توان تولید آب در دبی های مختلف قابل ارائه می باشند.

Double Pass Reverse Osmosis System
دستگاه‌ آب مقطر ساز به دلیل برخورداری از تکنولوژی دو غشاء اسمز معکوس، قادر به حذف بسیار مناسب مواد غیر آلی حل شده، مواد آلی حل شده، وآلاینده‌های میکروبیولوژیکی می باشند.
در دستگاه‌ آب مقطر ساز  آب بعد از عبور از غشاء اسمزمعکوس برای رسیدن به درجه خلوص مورد نیاز باید وارد غشاء دوم گردد تا درجه خلوص آب به بالا ترین میزان با هدایت الکتریکی بسیار مناسب برای موارد خاص برسد.در دستگاه‌ آب مقطر ساز  طراحی آمیخته به دو دهه تجربه سبب، تولید دستگاهی با صرفه جویی مناسب آب گردیده است.
.

تكنولوژي اسمز معكوس Reverse Osmosis در دستگاه‌ آب مقطر ساز:

اسمز معكوس يك نوع فيلتر مخصوص است كه در حالت عادي باعث حركت آب از قسمت رقيق (كم يا بدون نمك) به سمت قسمت غليظ (پرنمک) می‌گردد. در دستگاه تصفيه آب، با كمك فشار پمپ، آب از قسمت غليظ (پرنمک) به قسمت رقيق (كم يا بدون نمك) حركت مي‌نمايد. اين امر سبب جدا شدن آب خالص از آب ناخالص می‌گردد: عمل تصفيه آب

اجزاء و قطعات دستگاه اسمز معکوس در دستگاه‌ آب مقطر ساز :
Reverse osmosis System: Components and Parts

ممبران Membrane در دستگاه‌ آب مقطر ساز فيلتر اسمز معكوس بوده كه درواقع همان قلب دستگاه است.
پمپ فشار قوی High pressure pump: باعث ايجاد نيروی لازم براي راندن آب از سمت غليظ (پرنمک) به سمت رقيق (كم يا بدون نمك) می‌شود.
پيش فيلتر Pre Filter: به دليل حساس بودن ممبران به ذرات معلق آب و موادي مثل كلر، آهن و… موجود در آب، ضروری است قبل از رسيدن آب به ممبران اين مواد حذف گردند. بنابراين در ورودي آب از پيش فيلتر كه عمدتاً از پ پ و کربن مي‌باشند عبور داده مي‌شود.
مخازن FRP، سنسورهاي کنترل‌کننده، لوله و اتصالات، بدنه، پمپ تزريق مواد و كلر (دوزینگ پمپ) فلومتر، پرشر وسل، هوزینگ، تی دی اس متر و… از دیگر اجزای دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی هستند.

چند نمونه از مزایای دستگاهآب مقطر ساز یا wRO به شرح زیر می باشد:

• توانایی کاهش مواد محلول تا ۹۹%
• حذف باکتری ها , ویروس ها ودیگر میکروارگانیسم ها تا ۹۹/۹%
• میزان آب هدر رفته بسته به نوع آب ورودی حداکثر تا یک سوم
• هزینه تعمیر ونگهداری کمتر نسبت به سایر روش ها
• قیمت تمام شده آب خالص پایین تر نسبت به سایر روش ها