Warning: Use of undefined constant cmp - assumed 'cmp' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rozab/public_html/wp-content/plugins/automatic-tag-link/automatic-tag-link.php on line 83
تصفیه آب

اهداف تصفیه آب

اهداف تصفیه آب

اهداف تصفیه آب گوناگون و متفاوت است.

هدف از درمان برای حذف ترکیبات ناخالص در تصفیه آب برای نوشیدن و یا مناسب برای یک هدف خاص در صنعت و یا برنامه‌های کاربردی پزشکی مورد استفاد قرار می‌گیرد. به طور گسترده ای از تکنیک‌های متنوع در دسترس برای حذف آلاینده‌ها مانند مواد جامد خوب، میکروارگانیسم‌ها و برخی از مواد آلی و غیر آلی حل شده، و یا زیست محیطی آلاینده‌های دارویی ماندگار هستند. انتخاب روش بر روی کیفیت آب بستگی به شرایطی دارد که باید درمان شود، هزینه روند درمان و استانداردهای کیفیت مورد انتظار از آب پردازش شده است.

هدف از تصفیه آب تهیه آب باکیفت و مطابق با استانداردهای بهداشتی و سازگار با محیط زیست است. نوشیدن آب تصفیه شده باعث پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

فعالیت‌های لازمه تصفیه آب

رسیدن به اهداف ذکر شده مستلزم زنجیره‌ای از فعالیت‌های مجزا است.

۱– حفاظت و مدیریت حوزه آبریز و سیستم انتقال،

۲- تصفیه مؤثر آب،

۳- مدیریت سیستم توزیع آب با کیفیت آب مطمئن در نقطه مصرف می باشد.

ترکیبات متداولی که در آب های سطحی و زیرزمینی نیاز به حذف،غیر فعال سازی یا تغییر دارند.

اجزای معمول در آب‌های مختلف

اجزای معمول آب‌های مختلف که ممکن است برای دستیابی به اهداف خاص کیفیت آب نیازمند حذف باشند.

طبقه انواع ترکیبات یافت شده در
آب‌های زیرزمینی آب‌های سطحی
مواد شناور و معلق هیچ‌کدام شاخه‌، برگ، جلبک، ذرات خاک
ترکیبات کلوئیدی میکروارگانیسم‌ها، ترکیبات آلی و معدنی جزیی خاک رس، سیلت، مواد آلی، ارگانیسم‏‌های پاتوژنیک،جلبک، سایر میکروارگانیسم‌ها
ترکیبات محلول آهن و منگنز، یون‌های مولد سختی، نمک‌های معدنی، ترکیبات آلی جزیی، رادیونوکلوئیدها ترکیبات آلی، اسید تانیک، یون‌های سختی، نمک‎های معدنی، رادیونوکلوئیدها
گازهای محلول کربن دی اکسید، سولفید هیدروژن در صورت کاربرد آب‌های سطحی برای پرورش ماهی،گازهای فوق اشباع باید کاهش داده شود.
مایعات مخلوط نشدنی در سفره‌های آب زیرزمینی غیر معمول است. روغن و گریس

رفتارهای تصفیه آب

پمپاژ و مهار

اکثریت باید برای تصفیه آب از منبع آن پمپ شود و یا کارگردانی به لوله‌ها و یا نگه‌داشتن تانک باید مراقبت کرد. برای جلوگیری از اضافه کردن آلاینده به آب، این زیرساخت‌های فیزیکی باید از مواد مناسب ساخته شده و به طوری که آلودگی تصادفی رخ ندهد.

غربالگری

اولین گام در سطح آب تمیز است برای حذف باقی مانده‌های بزرگ مانند چوب، برگ، زباله و دیگر ذرات بزرگ که ممکن است با مراحل تصفیه متعاقب آن تداخل پیدا کند.

بیشتر آب‌های زیرزمینی عمیق نیاز به غربالگری قبل از مراحل دیگر تصفیه آب ندارد.

ذخیره‌سازی

آب از رودخانه‌ها نیز ممکن است در مخازن واقع موزه برای دوره‌های بین چند روز و بسیاری از ماه اجازه می‌دهد تصفیه آب به صورت بیولوژیکی طبیعی را به جای آن ذخیره کند. این امر به ویژه مهم است. اگر درمان توسط فیلترهای شن و ماسه انجام شود. مخازن ذخیره‌سازی نیز یک سپر در برابر دوره‌های کوتاه مدت خشکسالی ارائه و یا به اجازه می‌دهد به منظور ذخیره آب به طول حوادث آلودگی گذرا در رودخانه منبع حفظ شود.

قبل از کلر

در بسیاری از گیاهان آب ورودی به حداقل رساندن رشد رسوب موجودات بر روی لوله‌ها و مخازن کلر کار شد. با توجه به اثرات جانبی بالقوه کیفیت تا حد زیادی متوقف شده است.