Warning: Use of undefined constant cmp - assumed 'cmp' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rozab/public_html/wp-content/plugins/automatic-tag-link/automatic-tag-link.php on line 83
فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی

تصفیه فاضلاب بهداشتی با توجه به منشأ آن دارای اهمیت زیادی است.

فاضلاب بهداشتی، فاضلابی است که منشأ تولید آن جامعه انسانی است.

از مشخصات کلی این فاضلاب می‌توان به ترکیبات شیمیایی و سمی، حجم، نرخ جریان، مشخصه‌های باکتریایی و شرایط فیزیکی ( طعم، رنگ، بو و … ) اشاره کرد.

در واقع ممکن است  فاضلاب‌های تولید شده حاصل فعالیت صنایع گوناگونی همچون صنعت کاغذ، دارو، معدن و … باشد. این امکان نیز وجود دارد که فاضلاب تولید شده حاصل فعالیت مستقیم توسط انسان و فعالیت‌هایی که در زندگی روزانه انجام می‌دهد، باشد.

ترکیبات فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی به طور معمول از آب سیاه و آب خاکستری تشکیل می‌شود.

آب سیاه آبی است که برای مصارف بهداشتی توالت‌ها استفاده شده است.

فاضلاب حاصل از این آب حاوی زائد انسانی است.

آب خاکستری آبی است که به منظور استحمام، شستشوی البسه، شستشوی ظروف و آشپزخانه استفاده می‌شود.

فاضلاب حاصل از آن حاوی مواد شوینده و صابون است.

به علاوه مصرف داروهای مختلف توسط انسان نیز موجب ظهور مقادیری از مواد دارویی در فاضلاب بهداشتی می‎شود.

یکی از بارزترین ویژگی‌های فاضلاب بهداشتی، آلودگی میکروبی است.

علاوه بر این ممکن است آلودگی‌های دیگری هم در این فاضلاب وجود داشته باشد.

آلودگی‌هایی مانند:

ویروس‌ها ( مانند هپاتیت نوع A )،

پروتوزوآ ها یا تک یاختگان ( مثل کریپتوسیریدیوم)

و انگل و تخم انگل‌های ( مانند آسکاریس).

علاوه بر موارد فوق‌الذکر وجود مواد آلی‌ای که سبب ایجاد طعم و بو می‌شوند نیز در این نوع از فاضلاب‌ها گزارش شده است.

همچنین وجود مقادیر قابل توجه نیتروژن در اشکال مختلف می‎تواند موجب ایجاد پدیده‌ی « خوراک وری » یا آب‌های پذیرنده‌ی این نوع فاضلاب‌ها می‌شود.

آلودگی میکروبی

با توجه به وجود آلودگی‌های میکروبی در این فاضلاب، عدم تشخیص صحیح نوع و میزان آلودگی میکروبی و در نتیجه تصفیه‌ی ناقص آن، تاثیرات مخرب زیست محیطی و تهدید سلامت جانداران را در پی دارد. هر کدام از ویژگی‌های فاضلاب توسط یک شاخص اندازه‌گیری می‌شوند. در رابطه با ویژگی‌های باکتریایی نیز همین امر صادق است. به منظور انجام آزمایش و اندازه‌گیری میزان آلودگی میکروبی، باید از طریق اندازه‌گیری تعداد باکتری شاخص اقدام کرد.

با توجه به ویژگی‌های این نوع فاضلاب، به خصوص ویژگی‌های باکتریولوژیکی و آلودگی‌های میکروبی، دقت در فرآیند تصفیه‌ی آن اهمیت زیادی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت جانداران دارد.

باکتری شاخص آلودگی میکروبی

قبل از انجام آزمایشات‌باید مشخص‌شود که کدام باکتری‌به عنوان‌شاخص در نظر گرفته‌می‌شود.

در رابطه با انتخاب این باکتری باید به چند مورد توجه کرد.

باکتری‌ای به عنوان شاخص انتخاب می‌شود که تشخیص و اندازه‌گیری تعداد آن آسان بوده و نیاز به آزمایشات پیچیده نداشته باشد، در شرایط مختلف محیطی از قبیل PH و دما از بین نرود و عدم وجود آن به معنای عدم وجود عوامل بیماری‌زا باشد. بعد از انجام بررسی‌های گوناگون، باکتری‌های کلیفرم  به عنوان شاخص آلودگی باکتریولوژیکی انتخاب شدند. به این صورت که برای بررسی آلودگی میکروبی، وجود یا عدم وجود و همچنین تعداد این باکتری‌ها مورد آزمایش قرار می‌گیرد.

با توجه به ویژگی‌های این نوع فاضلاب، به خصوص ویژگی‌های باکتریولوژیکی و آلودگی‌های میکروبی، دقت در فرآیند تصفیه‌ی آن اهمیت زیادی در رابطه با حفظ محیط زیست و سلامت جانداران دارد.