, , , , ,

سیستم‌های تصفیه آب دریایی

سیستم‌های تصفیه آب دریایی

سیستم‌های تصفیه آب دریایی

سیستم‌های تصفیه آب دریایی(Sea water)  با بهره‌گیری از تکنولوژی اسمز معکوس قادر به تصفیه و شیرین‌سازی آب‌هایی با TDS<45000 ppm می‌باشند.

اساس کار سیستم‌های تصفیه آب دریایی بر پایه تکنولوژی اسمز معکوس است. تکنولوژی اسمز معکوس قادر به شیرین سازی آب‌هایی با TDS بسیار بالا مانند آب دریاها نیز می باشد.

از تفاوت‌های سیستم تصفیه آب دریایی (Sea water)  با سیستم‌های تصفیه آب لب شور (Brackish water) می‌توان به فشار کاری بالاتر سیستم‌های دریایی و همچنین بهره‌گیری از ممبران‌هایی با درصد حذف نمک بالاتر اشاره کرد.

یکی از نکات بسیار با اهمیت قبل از طراحی دستگاه تصفیه آب دریا، توجه به آنالیز و ویژگی‌های آب ورودی به دستگاه است. همواره باید در طراحی سیستم‌های دریایی حادترین کیفیت برای آب ورودی در نظر گرفته شود.

اجزاء سیستم‌های تصفیه آب دریایی

دستگاه‌های تصفیه آب دریایی در حالت کلی از دو بخش تشکیل می‌شوند. این دو بخش عبارتند از پیش تصفیه (Pretreatment)  و بخش اصلی تصفیه (RO System) .

پیش تصفیه Pretreatment

وظیفه سیستم پیش تصفیه، آماده کردن آب برای ورود به بخش اسمز معکوس است. این آماده‌سازی از طریق حذف ذرات معلق، مواد آلی، کلر، حذف آلودگی‌های میکروبی و در مواردی حذف کاتیون‌ها از آب است.

بخش‌های مختلف سیستم پیش تصفیه

بخش‌های مختلف سیستم پیش تصفیه کامل در آب شیرین‌کن‌های دریایی به ترتیب عبارتند از :

 1. سیستم حذف ذرات معلق درشت از طریق حوضچه‌های ته‌نشینی و توری‌های فلزی
 2. سیستم ضدعفونی آب از طریق تزریق کلر یا ازن
 3. سیستم شفاف‌سازی آب از طریق فرایندهای لخته‌سازی
 4. فرایند آهک‌زنی
 5. استفاده از فیلتر شنی در دو نوع ثقلی و فشاری به جهت حذف ذرات معلق از آب
 6. استفاده از فیلتر کربنی به جهت حذف کلر آزاد و همچنین مواد آلی از آب
 7. استفاده از سختی‌گیر رزینی به جهت حذف کاتیون‌های موجود در آب
 8. تزریق اسید به جهت تنظیم PH و جلوگیری از تشکیل رسوبات کربنات کلسیم
 9. تزریق مواد ضد رسوب ممبران ( آنتی اسکالانت )
 10. استریل کامل آب توسط سیستم اشعه فرابنفش UV
 11. حذف ذرات معلق توسط فیلترهای کارتریجی

در بخش اسمز معکوس، آب پس از عبور از قسمت پیش تصفیه به وسیله پمپ‌های فشار بالا به درون ممبران‌های اسمز معکوس وارد شده و پس از تصفیه توسط ممبران‌ها به دو قسمت آب تصفیه شده (Permeate) و پساب تغلیظ شده (Concentrate) تقسیم می‌شود.

انواع فرایند تصفیه آب دریا

فرآیندهای تجاری و صنعتی تصفیه آب دریا و شیرین‌سازی آن را می‌توان به دودسته اصلی تقسیم کرد:

فرآیندهای حرارتی یا تقطیری

این دسته شامل فرایندهایی مانند تبخیر ناگهانی تقطیر چند مرحله‌ای، چند مرحله‌ای، فشرده سازی مکانیکی بخار و فشرده سازی حرارتی بخار است.

فرآیندهای غشایی

فرایندهای غشایی شامل فرآیندهایی نظیر اسمز مستقیم، اسمز معکوس و الکترو دیالیز است.