, , , ,

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی با توسعه شهرها و افزایش جمعیت شهرنشین ، نیاز به احداث مجتمع‌های مسکونی بیش از پیش نمود پیدا کرده است.

یکی از مهم‌ترین موارد استفاده از آب خروجی پکیج تصفیه فاضلاب، تامین آب فلاش تانک‌ها، تامین آب و آبیاری فضای سبز هتل، آپارتمان‌ها و بیمارستان‌ها و … می‌باشد .

تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب عبارت است از مجموعه اقداماتی که جهت جداسازی یا کاهش مواد آلاینده موجود در فاضلاب به کار می‌رود، به طوری که از پساب تولیدی بتوان به طور سالم و مطمئن برای مصارف کشاورزی یا تخلیه به آب‌های جاری و یا مقاصد دیگر استفاده مجدد نمود .

اهداف تصفیه فاضلاب

اهداف تصفیه فاضلاب عبارت است از :

  • حفاظت بهداشت عمومی جامعه
  • جلوگیری از انتشار بیماری‌های واگیر
  • استفاده مجدد از فاضلاب تصفیه شده

پکیج تصفیه فاضلاب

هلدینگ صنایع برتر به طور دقیق دیدگاه خود را از حفاظت از محیط زیست با ارائه فاضلاب قابل اعتماد و سیستم‌های تصفیه فاضلاب برای تحول مسکن برآورده می‌کند . سیستم‌های تصفیه فاضلاب ما با کیفیت طراحی شده‌اند که باعث رد پای نصب، تاثیر بصری کم و سرویس آسان می‌شود .

عملکرد پکیج تصفیه فاضلاب

خلاصه عملکرد پکیج تصفیه فاضلاب در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال همراه با هوادهی گسترده

تصفیه فاضلاب

اگر توده سلولی برای مدت طولانی در سیستم بماند، حدود 18 تا 30 روز (هوادهی گسترده)، و بار آلودگی ورودی همانند سیستم لجن فعال متداول باشد، مواد غذایی در دسترس میکروارگانیسم‌ها به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد. غلظت توده سلولی خیلی بیشتر از سیستم لجن فعال متداول خواهد بود و حجم مخزن هوادهی خیلی بیشتر خواهد بود، طوری‌که زمان ماند فاضلاب 16 تا 24 ساعت خواهد شد.

بنابراین بار آلی نسبت به حجم مخزن و توده سلولی بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش خواهد یافت.

بنابراین میکروارگانیسم‌ها برای بقاء، شروع به مصرف متابولیت‌های ترشح شده توسط خود می‌کنند. این فرآورده‌های آلی سلولی طی فرآیند تنفس، به دی‎اکسیدکربن و آب تبدیل می‌شوند.

تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه فاضلاب باعث تثبیت هوازی توده سلولی در مخزن هوادهی می‌شود. درحالی‌که فرآیند تثبیت توده سلولی در سیستم لجن فعال متداول جداگانه صورت می‌گیرد (در هاضم لجن و تاسیسات مربوط به هضم بی‌هوازی لجن مازاد)، در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده هضم لجن در مخزن هوادهی و تحت شرایط هوازی صورت می‌پذیرد. مصرف اکسیژن مازاد جهت تثبیت لجن (تنفس درون سلولی) باعث افزایش هوادهی نسبت به روش لجن فعال متداول و مصرف مواد آلی موجود در جریان فاضلاب (تنفس برون سلولی) می‌گردد.

چون در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده تجهیزات اضافی جهت هضم لجن وجود ندارد ، بنابراین از تولید گونه‌های دیگر لجن پرهیز می‌شود زیرا تولید هر گونه لجن دیگر، نیاز به تجهیزات اضافی جهت هضم نخواهد داشت. به این دلیل معمولاً در تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده، حوضچه ته‌نشینی اولیه وجود ندارد تا از تولید لجنی که نیاز به هضم دارد، پرهیز شود. به این ترتیب، فرآیند تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده بسیار ساده‌تر می‌شود چون حوضچه ته‌نشینی اولیه و تاسیسات هضم لجن از این فرآیند حذف می‌گردد .

پیامد این ساده‌سازی فرآیند، مصرف انرژی بیشتر جهت هوادهی می‌باشد. زیرا لجن به‌صورت هوازی در مخزن هوادهی تثبیت می‌گردد . از طرف دیگر، کاهش مواد غذایی در دسترس میکروارگانیسم ها و مصرف کامل آن توسط توده سلولی باعث افزایش چشم‌گیری در راندمان زدایش بار آلودگی فاضلاب (BOD) می‌گردد .

پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

تأمین ایستگاه‌های پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی قابل اعتماد و پایدار برای توسعه مسکن حیاتی است که قادر به اتصال به زهکشی اصلی نیست. سیستم‌های تصفیه فاضلاب‌های مسکونی برای تحولات جدید مسکن نیز باید درازمدت قابل کنترل و پایدار باشند، هم از لحاظ بهره‌برداری و نگهداری‌، و هم در کاهش اثرات زیست محیطی .

پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب‌های خانگی ( Domestic wastewater)

خواص فاضلاب‌های خانگی در سطح یک کشور تقریبا یکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه‌ی آب در شهرها تغییر می‌کند.

 رنگ فاضلاب

رنگ فاضلاب خانگی نشان دهنده‌ی عمر آن است. (فاضلاب تازه :خاکستری، فاضلاب کهنه: تیره و سیاه ).

 بوی فاضلاب

ناشی از گازهای است که در اثر متلاشی شدن مواد آلی بوجود می‌آید .

بوی فاضلاب کهنه بیشتر ناشی از گاز H2S می‌باشد.

(گاز هیدروژن سولفوره : فعالیت باکتری های بی هوازی ، گاز کربنیک : مهم‌ترین گازی است که از کار باکتری‌های هوازی تولید می‌شود).

درجه‌ی اسیدی

فاضلاب‌های خانگی خالص و تازه معمولا حالتی خنثی و یا متمایل به قلیایی دارند.

با شروع عمل گندیدگی درجه‌ی اسیدی فاضلاب کاهش می‌یابد.

( افزایش دما : افزایش سرعت عمل گندیدن).

دمای فاضلاب

به علت فعالیت باکتری‌های آن، درجه‌ی گرمای فاضلاب معمولاً بیشتر از درجه‌ی گرمای آب در همان محیط است .

مواد خارجی در فاضلاب

مقدار مواد خارجی موجود در فاضلاب حدود 0.1 درصد و بقیه‌ی آن‌را آب تشکیل می‌دهد.

نزدیک به نیمی از مواد تشکیل دهنده فاضلاب را موادآلی و مابقی رامواد معدنی تشکیل می‌دهد.

وزن مخصوص فاضلاب

وزن مخصوص فاضلاب در حدود 0.99 تن بر متر مکعب است .

بلوئرهای مورد استفاده در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی هلدینگ صنایع برتر عموماً متعلق به کشور آلمان و یا معادل‌های آن در سایر کشورهای اروپای غربی می‌باشد .

پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستان و هتل

به طورکلی روش‌های تصفیه فاضلاب را می‌توان به سه دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم نمود. به ندرت اتفاق می‌افتد که یکی از روش‌های گفته شده بتواند تمامی خواسته‌ها را از سیستم تصفیه انجام دهد. به همین دلیل در بیشتر موارد لازم است که ترکیبی از روش‌های فوق استفاده شود. واحدهای تصفیه فاضلاب بر مبنای اصول کار یک یا ترکیبی از روش‌های به کار گرفته شده به منظور انجام عملیاتی خاص طراحی می‌گردند .

روش‌های تصفیه فاضلاب عموماً به دو دسته تقسیم می‌شوند.

این دو دسته به واحدهای عملیاتی و واحدهای فرآیندی تقسیم می‌گردند.