نوشته‌ها

, , , ,

اهداف تصفیه آب

تصفیه آب

اهداف تصفیه آب

اهداف تصفیه آب گوناگون و متفاوت است.

هدف از درمان برای حذف ترکیبات ناخالص در تصفیه آب برای نوشیدن و یا مناسب برای یک هدف خاص در صنعت و یا برنامه‌های کاربردی پزشکی مورد استفاد قرار می‌گیرد. به طور گسترده ای از تکنیک‌های متنوع در دسترس برای حذف آلاینده‌ها مانند مواد جامد خوب، میکروارگانیسم‌ها و برخی از مواد آلی و غیر آلی حل شده، و یا زیست محیطی آلاینده‌های دارویی ماندگار هستند. انتخاب روش بر روی کیفیت آب بستگی به شرایطی دارد که باید درمان شود، هزینه روند درمان و استانداردهای کیفیت مورد انتظار از آب پردازش شده است.

هدف از تصفیه آب تهیه آب باکیفت و مطابق با استانداردهای بهداشتی و سازگار با محیط زیست است. نوشیدن آب تصفیه شده باعث پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها می‌شود.

فعالیت‌های لازمه تصفیه آب

رسیدن به اهداف ذکر شده مستلزم زنجیره‌ای از فعالیت‌های مجزا است.

۱– حفاظت و مدیریت حوزه آبریز و سیستم انتقال،

۲- تصفیه مؤثر آب،

۳- مدیریت سیستم توزیع آب با کیفیت آب مطمئن در نقطه مصرف می باشد.

ترکیبات متداولی که در آب های سطحی و زیرزمینی نیاز به حذف،غیر فعال سازی یا تغییر دارند.

اجزای معمول در آب‌های مختلف

اجزای معمول آب‌های مختلف که ممکن است برای دستیابی به اهداف خاص کیفیت آب نیازمند حذف باشند.

طبقه انواع ترکیبات یافت شده در
آب‌های زیرزمینی آب‌های سطحی
مواد شناور و معلق هیچ‌کدام شاخه‌، برگ، جلبک، ذرات خاک
ترکیبات کلوئیدی میکروارگانیسم‌ها، ترکیبات آلی و معدنی جزیی خاک رس، سیلت، مواد آلی، ارگانیسم‏‌های پاتوژنیک،جلبک، سایر میکروارگانیسم‌ها
ترکیبات محلول آهن و منگنز، یون‌های مولد سختی، نمک‌های معدنی، ترکیبات آلی جزیی، رادیونوکلوئیدها ترکیبات آلی، اسید تانیک، یون‌های سختی، نمک‎های معدنی، رادیونوکلوئیدها
گازهای محلول کربن دی اکسید، سولفید هیدروژن در صورت کاربرد آب‌های سطحی برای پرورش ماهی،گازهای فوق اشباع باید کاهش داده شود.
مایعات مخلوط نشدنی در سفره‌های آب زیرزمینی غیر معمول است. روغن و گریس

رفتارهای تصفیه آب

پمپاژ و مهار

اکثریت باید برای تصفیه آب از منبع آن پمپ شود و یا کارگردانی به لوله‌ها و یا نگه‌داشتن تانک باید مراقبت کرد. برای جلوگیری از اضافه کردن آلاینده به آب، این زیرساخت‌های فیزیکی باید از مواد مناسب ساخته شده و به طوری که آلودگی تصادفی رخ ندهد.

غربالگری

اولین گام در سطح آب تمیز است برای حذف باقی مانده‌های بزرگ مانند چوب، برگ، زباله و دیگر ذرات بزرگ که ممکن است با مراحل تصفیه متعاقب آن تداخل پیدا کند.

بیشتر آب‌های زیرزمینی عمیق نیاز به غربالگری قبل از مراحل دیگر تصفیه آب ندارد.

ذخیره‌سازی

آب از رودخانه‌ها نیز ممکن است در مخازن واقع موزه برای دوره‌های بین چند روز و بسیاری از ماه اجازه می‌دهد تصفیه آب به صورت بیولوژیکی طبیعی را به جای آن ذخیره کند. این امر به ویژه مهم است. اگر درمان توسط فیلترهای شن و ماسه انجام شود. مخازن ذخیره‌سازی نیز یک سپر در برابر دوره‌های کوتاه مدت خشکسالی ارائه و یا به اجازه می‌دهد به منظور ذخیره آب به طول حوادث آلودگی گذرا در رودخانه منبع حفظ شود.

قبل از کلر

در بسیاری از گیاهان آب ورودی به حداقل رساندن رشد رسوب موجودات بر روی لوله‌ها و مخازن کلر کار شد. با توجه به اثرات جانبی بالقوه کیفیت تا حد زیادی متوقف شده است.

, ,

گندزدایی و تصفیه آب

گندزدایی و تصفیه آب

گندزدایی و تصفیه آب

برای گندزدایی و تصفیه آب از روش‌های گوناگونی می‌توان استفاده نمود.

مانند روش‌های مورد استفاده از کلر، ازن، و اشعه یو وی ( UV) می‌باشد.

در ادامه به چند مورد به طور مختصر اشاره خواهد شد.

گندزدایی و تصفیه آب با کلر

کلر متداولترین ماده شیمیایی مورد استفاده در تصفیه آب و پساب است. تأثیر کلرزنی بر ترکیب شیمیایی ماده آلی در سیستم‌های آبی از زمان گزارش راک [1]درباره تشکیل کلروفرم در آب آشامیدنی در سال 1974 موضوع تحقیقات فراوانی بوده است.

ترکیبات نمونه‌واری که بر اثر کلرزنی در آب ایجاد می‌شوند در جدول ذیل نشان داده شده است. البته بیشترین ترکیبات جانبی ایجاد شده بر اثر کلرزنی در آب تری هالومتان‌ها هستند. با این توضیح که THMs ساختار متفاوتی در مقایسه با مولکول متان دارند. ترکیبات مذکور به صورتی است که سه اتم هالوژن (F,Cl,Br,I) می‌توانند جانشین هیدروژن شوند.

تری‌هالومتان‌های موجود در آب

به طور معمول تری‌هالومتان‌هایی که ممکن است در منابع ذخیره آب آشامیدنی یافت شوندشامل موارد زیر است:

 1. کلروفرم، 2. برمو دی کلرومتان، 3. دی برمو کلرومتان، 4. برموفرم، 5. دی کلرویدومتان 6. برمو کلرویدومتان.

گندزدایی و تصفیه آب با ازن

گندزدایی آب در تصفیه آب با استفاده از ازن باعث تشکیل انواع مختلفی از ترکیبات آلی می‎شود.

در صورتی که تری‌هالومتان ترکیبات آلی تولید نمی‎شود.

زمانی که مواد آلی طبیعی (NOM)  در آب باشد بر اثر افزودن ازن ترکیبات جانبی شامل آلدئیدها، برومات‌ها، کتون‌ها، اسید کربوکسیلیک، فتالات‌ها و دی‌اکسیدکربن حاصل می‌شود.

گندزدایی و تصفیه آب با سایر گندزداها

تولید ترکیبات جانبی ناشی از مواد آلی محلول در آب خام در طی کاربرد گندزداهایی مانند دی‌اکسیدکلر، پراکسیدهیدروژن، و پرمنگنات پتاسیم که به طور معمول کمتر استفاده می‌شوند نیز صورت می‌گیرد. هنگام استفاده از ‌چنین گندزداهایی در تصفیه آب، ترکیبات آلی هالوژنه به عنوان محصولات جانبی تولید نمی‌شوند. تشکیل THMs می‌تواند به واسطه‌ی کاربرد دی اکسید کلر ناشی از وجود مولکول کلر به عنوان ناخالصی اولیه در دی‌اکسیدکلر تولیدی باشد.

گندزدایی و تصفیه آب با UV

گندزدایی-و-تصفیه-آب-با-اشعه-یووی-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/07/گندزدایی-و-تصفیه-آب-با-اشعه-یووی-300x225.jpg 300w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/07/گندزدایی-و-تصفیه-آب-با-اشعه-یووی.jpg 378w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

در دستگاه تصفیه آب برای غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌ها از اشعه UV استفاده می شود. معمولا همراه یک ماده شیمیایی با باقی‌مانده پایدار در سیستم توزیع به منظور غیرفعال کردن میکروارگانیسم‌هایی از قبیل ویروس‌ها، باکتری‌ها و پروتوزوا به کار برده ‌می‌شود.

تصفیه آب و ترکیبات آلی ایجاد شده در طول آن

مقدار مواد شیمیایی استفاده شده در تصفیه‌خانه می‌تواند بر مقدار مواد آلی آب تصفیه شده تأثیر داشته باشد. تحت شرایط خاصی پلیمرهای آلی اضافه شده به منظور بهبود راندمان در مراحل انعقاد و فیلتراسیون می‌توانند از فرآیندهای تصفیه آب عبور کرده و در آب آشامیدنی تصفیه شده مشاهده شوند. علاوه بر آن غلظت پایینی از مواد مونومری تشکیل دهنده‌ی ساختار پلیمرهای کواگوالانت در آب آشامیدنی تصفیه شده یافت شده‌اند. آلاینده‌ها در تصفیه آب شیمیایی، منابع دیگری از آلودگی هستند که ممکن است اثرات زیادی در سیستم آبی داشته باشند. به عنوان مثال: حلالی مانند تتراکلریدکربن،‌ مرتباً برای تمیز کردن داخل سیلندرهای ذخیره سازی کلر استفاده می‌شود. بنابراین، مقادیر جزئی از تتراکلریدکربن در آب گندزدایی شده با کلر در تصفیه آب حل می‌شود.

 

[1] Rook

, , , , ,

تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر نوعی از دستگاه تصفیه آب صنعتی است.

تصفیه آب استخر

تصفیه آب استخر نوعی از دستگاه تصفیه آب صنعتی است و بر اساس روش‌‌های گوناگونی انجام می‌شود. استخرها به نوع عمومی ( مجتمع‌ها) و خصوصی ( شخصی) تقسیم می‌شوند. معمولا حجم استخرهای خصوصی تا ۴۰۰m3  و استخرهای عمومی معمولاً دارای حجم بالاتر از ۴۰۰m3  می‌باشند.

تصفیه آب استخر با استفاده از کلر

در گذشته از کلر برای تصفیه آب استخر استفاده می‌کردند. البته در حال حاضر نیز در برخی از استخرها از کلر برای تصفیه آب استفاده می‌شود. برای استفاده از کلر به این شکل عمل می‌کردند که ابتدا مقداری ازکلر را با آب داخل یک سطلی مخلوط نموده و سپس آب موجود در این سطل‌های آماده از چند جهت به استخر وارد می‌کردند. در زمان تصفیه، استخر از افراد تخلیه و پس از گذشت مدت زمان معین مجدداً مورد استفاده قرار می‌گرفت. حل شدن کلر در آب باعث بوجود آمدن گاز کلر می‌شود که می‌تواند به سیستم تنفسی آسیب بزند.

از کلر برای گندزدایی آب از میکروب‎ها و ویروس‌ها و میکروارگانیسم‌ها می‌شود. کلر برای از بین بردن میکروب ها و میکروارگانیسم ها نیاز دارد که دیواره سلول را خراب کرده و به هسته‌ی آن آسیب برساند. امروزه سیستم استفاده از ازن به جای کلر برای گندزدایی پیشنهاد می‌شود .

مقایسه کلر و ازن ( اکسیژن فعال )

ازن در قیاس با کلر دارای مزایای فراوانی است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های ازن در تصفیه آب استخر نسبت به کلر، قدرت بسیار زیاد آن در از بین بردن میکروارگانیسم‌ها می‌باشد. قدرت ازن در از بین بردن میکروارگانیسم‌ها در تصفیه آب استخر نسبت به کلر، سه هزار مرتبه بیشتر است. علت این قدرت این است که ازن یا اکسیژن فعال به محض ارتباط با دیواره میکروارگانیسم آن را از بین می‌برد در صورتی که کلر همان گونه که پیشتر اشاره شد نیازمند تخریب دیواره و نفوذ به هسته است.

تولید و استفاده از اکسیژن فعال به علت ناپایداری فراوان ازن باید در محل مصرف انجام شود. به صورت که تولید آن توسط ژنراتور آن ایجاد و عمل استریل آب به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود. به علت شکل ظاهری ازن نمی‌توان آنرا در جایی نگهداری نمود.

معایب استفاده از کلر

استفاده از کلر دارای معایبی است. از جمله می‌توان به بروز حساسیت، خارش و سوزش چشم و پوست اشاره نمود. به علاوه گاز کلر سمی و خطرناک است و به علت عدم وجود جریان هوای تازه می‌تواند باعث ایجاد مسمومیت در شناگران شود.

یکی دیگر از معایب کلر در تصفیه آب استخر تشکیل رسوب است. رسوب ایجاد شده از جنس نمک بوده و سبب کدر شدن آب و نیز دیواره‌های استخر می‌شود. به طور کلی با استفاده از کلر در تصفیه آب استخر، لایه‌روبی بدنه‌ی استخر باید در فواصل زمانی کوتاه‌تری انجام شود. در حالیکه با استفاده از ازن در تصفیه آب استخر بار ذره‌های معلق موجود در آب استخر گرفته شده و باعث متصل شدن آنها به یکدیگر می‌شود. مزایای این اتفاق آن است که در وهله اول سبب تمیزی و زلال شدن آب استخر می‌گردد. همچنین به دلیل پیوستن ذرات معلق در آب حذف آنها توسط فیلترهای موجود در دستگاه تصفیه آب استخر آسان‌تر می‌گردد.

مزایای استفاده از ازن

استفاده از ازن دارای مزایای زیادی است که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • ازن با گذشت زمان از حالت o3 به o2 تبدیل و باعث افزایش اکسیژن آب و در نتیجه زنده بودن بیشتر آب می‌شود.
 • عدم ایجاد رسوب در اثر استفاده از ازن.
 • عدم تولید ماده سمی در تصفیه آب استخر با ازن.
 • عدم ایجاد آلرژی، اگزما و ناراحتی پوستی.
 • از بین رفتن بوی بد آب و محیط استخر.
 • پایین بودن هزینه استفاده و نگهداری.
 • عدم ایجاد مقاومت در باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها در طول زمان نسبت به ازن.
 • نابودی کامل میکروارگانیسم‌ها و میکروب‌ها با استفاده از ازن.
 • عدم نیاز به تعویض آب در فواصل زمانی کوتاه و در نتیجه کاهش مصرف آب.
 • عدم رشد جلبک در استخر به علت خاصیت اکسید کنندگی و استریل بالای ازن.

فیلترهای مورد استفاده در سیستم تصفیه آب استخر

در کنار استفاده از سیستم گندزدا برای آب استخر وجود یک سیستم تصفیه املاح جهت افزایش کیفیت ضروری است.

سیستم تصفیه آب استخر از نوع تصفیه آب صنعتی است.

فیلترهای مورد استفاده در آن عبارتند از: فیلتر شنی، فیلتر کارتریجی و فیلتر دیاتومه.

فیلتر شنی

در صورتی که آب استخر دارای ناخالصی درشت و یا ذرات معلق در آب باشد تنها راه حل آن استفاده از فیلتر میکرونی است. با توجه به اینکه استفاده از فیلتر میکرونی مقرون به صرفه نیست استفاده از فیلتر شنی یا سیلیس و در برخی موارد فیلتر دیسکی در الویت قرار می‌گیرد.

فیلترهای شنی به کار رفته در تصفیه آب استخر از شن تشکیل می‌شود.

البته نوعی هم وجود دارد که از شیشه‌های بازیافتی تشکیل می‌شود و دارای توان مناسب برای حذف لجن‌ها و املاح است.

فیلترهای شنی داری قیمت تمام شده پایین هستند.

در اینجا باید متذکر شویم این است که پس استفاده از فیلترهای شنی و ماسه‌ای باید نسبت به شستشوی آنها در فواصل زمانی معین اقدام نمود.

شستشوی فیلتر با توجه به نوع فیلتر به دو صورت دستی و اتوماتیک انجام می‌شود.

فیلترهای دیاتومه

فیلترهای دیاتومه از بقایای یک‌سری از موجودات دریایی و اسکلتی است و دارای قدرت فراوان در حذف املاح می‌باشند.

فیلترهای کارتریجی

فیلترهای کارتریجی از فیلترها و کارتریج‌های مصنوعی تشکیل شده است که در تصفیه آب استخرهای کوچک استفاده می‌شود.

در صورت وجود نیاز به مشاوره و راهنمایی برای خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی و نیمه صنعتی کارشناسان شرکت رز آب صنعت آماده پاسخ‌گویی به سوالات شما مشتریان عزیز هستند.

شماره‎های تماس: 02536656773 * 02536656774 * 09122533667

, ,

گندزدایی آب

گندزدایی آب

گندزدایی آب

گندزدایی آب با استفاده از روش‌های گوناگون انجام می‌شود.

گندزدایی آب

گندزدایی آب با استفاده از روش‌های گوناگون انجام می‌شود. در این مقاله به چند روش به طور مختصر اشاره خواهد شد.

 1. گندزدایی آب با کلر
 2. گندزدایی آب با ازن
 3. گندزدایی آب با UV

گندزدایی آب با کلر

گاز <a href=کلر" width="300" height="150" srcset="http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/02/SHAKHES-1-300x150.jpg 300w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/02/SHAKHES-1-450x225.jpg 450w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/02/SHAKHES-1.jpg 651w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

متداول‌ترین ماده شیمیایی که برای گندزدایی آب و پساب مورد استفاده قرار می‌گیرد کلر است.

کلر ضدعفونی کننده معمول و ارزان در گندزدایی آب است؛ اما در غلظت‌های غیر مجاز سمی است. کلر آلودگی فیزیکی یا شیمیایی را کاهش نمی‌دهد و در غلظت‎های غیرمجاز تولید کلسترول را افزایش داده و سرطان‌زا است و ایجاد بیماری‌های قلبی می‌کند.

فرآیند کلرزنی امروزه یکی از متداول‌ترین روش‌های گندزدایی آب در دنیاست.

مزایای کلرزنی

مهم‌ترین مزایای این فرآیند عبارتند از:

 1. کلرزنی فرآیندی ارزان و کم هزینه جهت ضدعفونی کردن آب مصرفی انسان است.
 2. کلر دارای اثر باقی‌مانده در آب است که باعث تضمین نسبی سلامتی آب در تمام مسیر شبکه آب رسانی می‌شود.

معایب و مضرات کلرزنی

معایب و مضرات فرایند کلرزنی عبارتند از:

 1. کلر باقی‎مانده در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب تولید ترکیباتی موسوم به تری هالومتان‌ها را می‌کند که بیشتر تخصصان بر سرطان‌زا بودن این ترکیبات تاکید دارند.
 2. کلرزنی باعث کشته شدن میکروارگانیزم‌های موجود در آب می‌شود. این درحالی است که لاشه این میکروارگانیزم‌ها در آب باقی می‌مانند و ممکن است خود منشا آلودگی شوند.
 3. تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود.
 4. استنشاق گاز کلر ( در استخر یا حمام ) برای ریه انسان مضر می‌باشد.
 5. گروهی از میکروارگانیزم‌ها مانند کریپتوس پرودیوم نسبت به کلر مقاوم هستند و با این روش از بین نخواهند رفت. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که جهت مقابله با اثرات زیانبار کلر در آب آشامیدنی، در نقطه مصرف کلر باقیمانده آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم.

بیشترین ترکیبات جانبی ایجاد شده بر اثر کلرزنی در آب تری هالومتان‌ها هستند. با این توضیح که THMs ساختار متفاوتی در مقایسه با مولکول متان دارند، به صورتی که سه اتم هالوژن(F, Cl, Br, I)  می‌توانند جانشین هیدروژن شوند. به طور معمول تری‌هالومتان‌هایی که ممکن است در منابع ذخیره آب آشامیدنی یافت شوند، شامل کلروفرم، برمودی‌کلرومتان، دی‌برموکلرومتان، برموفرم، دی‌کلرویدومتان و و برمو‌کلرویدومتان می‌باشند.

گندزدایی آب با ازن

گندزدایی آب با استفاده از ازن باعث تشکیل انواع مختلفی از ترکیبات آلی می‌شود. استفاده از ازن باعث تولید تری‌هالومتان نمی‌گردد. در اضافه کردن ازن ترکیبات جانبی شامل دی‌اکسیدکربن، اسید کربوکسیلیک، آلدئیدها، برومات‌ها، کتون‌ها و فتالات‌ها به وجود می‌آید.

گاز <a href=ازن" width="300" height="150" srcset="http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/01/شاخص01-1-300x150.jpg 300w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/01/شاخص01-1-450x225.jpg 450w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/01/شاخص01-1.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

روش‌­های تولید گاز ازن

دو روش کلی برای تولید ازن جهت استفاده در ضدعفونی آب وجود دارد. یک روش، عبور دادن اکسیژن از نور اشعه ماوراء بنفش و روش دیگر، ایجاد قوس الکتریکی در اکسیژن است. این دو روش، روش‌هایی هستند که حتی در طبیعت نیز برای تولید ازن به کار گرفته می‌شوند. تابش نور خورشید و رعد و برق، دقیقاً دو روشی هستند که در طبیعت نیز باعث ایجاد ازن شده و معادل دو روش معرفی شده مصنوعی فوق برای تولید ازن هستند.

گندزدایی آب با سایر گندزداها

تولید ترکیبات جانبی ناشی از مواد آلی محلول در آب خام در طی کاربرد گندزداهایی مانند دی‌اکسیدکلر، پراکسیدهیدروژن، و پرمنگنات پتاسیم که به طور معمول کمتر استفاده می‌شوند نیز صورت می‌گیرد. هنگام استفاده از این‌چنین گندزداهایی در تصفیه آب، ترکیبات آلی‌هالوژنه به عنوان محصولات جانبی تولید نمی‌شوند. تشکیل THMs  می‌تواند به واسطه‌ی کاربرد دی‌اکسیدکلر ناشی از وجود مولکول کلر به عنوان ناخالصی اولیه در دی‌اکسیدکلر تولیدی باشد.

گندزدایی آب با UV

گندزدایی آب

روش گندزدایی آب با UV

برای غیر فعال کردن میگروارگانیسم ها از اشعه UV استفاده می‌شود .

معمولاً همراه یک ماده شیمیایی با باقیمانده پایدار در سیستم توزیع به منظور غیر فعال کردن میکروارگانیسم‌هایی از قبیل ویروس‌ها ، باکتری‌ها و پروتوزوا به کاربرده می‌شود.

تابش UV یک باکتری کش خوب است، اما قدرت کشندگی زیادی ندارد و فقط در تصفیه آب‌های فیلتر شده شفاف مؤثر است.

دلایل پذیرش اشعه فرابنفش

نیاز به حمل و نقل و انبار مواد شیمیایی ندارد،

با تغییرات PH و دما، کارایی آن چندان تغییر نمی‌کند،

فراورده جانبی به وجود نمی‌آورد،

ایجاد طعم و بوی شیمیایی نمی‌کند،

زمان تماس لازم برای گندزدایی بسیار کوتاه می‌باشد،

روی گروه هوازی اثر فوق‌العاده دارد.

کاربرد U.V

عمده ترين كاربرد دستگاه هاي U.V عبارتند از:

 • ضد عفوني آب‌هاي آشاميدني
 • ضد عفوني پساب‌هاي سيستم‌هاي تصفيه
 • اکسيداسيون پيشرفته پساب‌هاي صنعتي
 • صنایع غذایی، داروسازی، بسته بندی، رنگ‌سازی ،آرایشی و بهداشتی
 • ضدعفونی آب استخرها، پرورش ماهی، آکواریوم، بیمارستان‌ها، سیستم‌های مداربسته خنک کن.

مزایای استفاده از سیستم UV

 • از بین بردن تمامی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و مقاوم نسبت به کلر تا 99%
 • ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه
 • عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب
 • ضدعفونی کردن آب در محدوده pH از 6 تا 5.8
 • نصب در مسیر لوله آب
 • سرویس و نگهداری ساده دستگاه.

معایب ضدعفونی اشعه

 • باقی نماندن تأثیر ضدعفونی کنندگی،
 • نبود دانش فنی درباره چگونگی عمل سیستم‌های UV در شرایط مختلف،
 • برای مواد آلی مناسب نیست،
 • برای سطوح غیرقابل دید مثل زوایا و خلل و فرج مناسب نیست،
 • روی بعض از اشیا اثر کمتری دارد مثلاً اشعه می‌تواند سطوح آلومینیوم و شیشه را استریل کند ولی روی چوب و لاستیک و کاغذ را نمی‌تواند استریل کند.
, , ,

کپسول پساب

کپسول پساب

کپسول پساب

کپسول پساب چیست؟

کپسول پساب قطعه‌ای در حدود یک بند انگشت است که وظیفه آن کنترل دبی آب دورریز دستگاه است. کنترل باید متناسب با میزان خروجی آب پاک توسط ممبران باشد.

در ساختار انواع دستگاه‌ تصفیه آب به روش اسمز معکوس بعد از فیلتر چهارم و در مسیر فاضلاب خروجی از ممبران دارای قطعه‌ای به نام کپسول پساب وجود دارد.

در واقع منظور ما این است که به طور معمول میزان آبی که باید توسط کپسول پساب خارج شود باید در حدود ۴ برابر خروجی آب سالم ممبران باشد. البته به طور معمول از میزان خروجی آب فاضلاب به مرور زمان کاسته می‌شود. این امر به دلیل گشاد شدن ممبران در طی این مدت و افزایش آب عبوری از آن است.

نحوه عملکرد کپسول پساب

فیلتر شماره 4 دستگاه تصفیه آب یا ممبرین درون هوزینگی مخصوص قرار دارد.

هوزینگ نام برده یک ورودی و دو خروجی است.

خروجی اول هوزینگ در مرکز قرار دارد.

وظیفه این خروجی آن است که آب تصفیه شده و کاملاً سالم را به سمت مخزن وشیر برداشت می‌فرستد.

خروجی دوم در گوشه قرار دارد.

وظیفه این خروجی هدایت آب به سمت فاضلاب است.

در این مسیر کپسول فاضلاب نصب می‌گردد.

کپسول فاضلاب دارای محدود کننده جریان است. این کپسول با باریک ساختن مسیر خروج آب میزان دبی آب را در حد مشخص و مورد نظر، محدود می‌سازد. محدود ساختن میزان دبی آب در حد مشخص و مورد نظر سبب افزایش فشار در پشت مسیر کپسول و داخل ممبران می‌شود.  افزایش فشار مذکور آب تصفیه نشده را وادار به عبور از غشاء بسیار فشرده ممبران می‌کند. در حالت استاندارد 50% از آب ورود به ممبران به صورت تصفیه و 50% به صورت پساب از هوزینگ ممبران خارج می‌شود. در صورت عدم وجود کپسول پساب در دستگاه تصفیه به طور طبیعی آب مسیر بدون فشار را طی نموده و از غشاء ممبران عبور نخواهد کرد.

در نتیجه تمام آب ورودی به دستگاه از بخش پساب به هدر خواهد رفت.

 

علت وجود سختی در محاسبه میزان خروجی ممبران و کپسول فاضلاب وجود اختلاف در واحدهای بیان کننده میزان خروجی آنها است.

میزان خروجی ممبران بر اساس واحد میزان گالن خروجی در روز (GPD) بیان می‌شود.

حال آن که میزان خروجی کپسول پساب بر اساس میلی‌لیتر در دقیقه است ( Mlm ).

عدد درج شده بر روی کپسول پساب بر اساس همین واحد است.

برای محاسبه کپسول فاضلاب مناسب ممبران باید تبدیل واحد انجام شود.

انواع کپسول پساب دستگاه تصفیه آب

جدول محاسبه کپسول پساب متناسب با ظرفیت ممبران 

با توجه به مطالب بیان شده در این مقاله در ادامه کپسول فاضلاب متناسب برای هر نوع ممبران محاسبه شده و به شکل یک عدد رند ارائه شده است. در صورتی که میزان سختی آب منطقه‌ای کم باشد می‌توان میزان خروجی فاضلاب را با استفاده از کپسول فاضلاب کوچک‌تر کمتر نمود. نکته مهم آن است که استفاده از کپسول فاضلاب بسیار کوچک‌تر از حد نیاز سبب افزایش فشار وارده بر موتور و ممبران و از طرفی باعث کاهش کیفیت آب خروجی خواهد شد.

لازم به ذکر است که خروجی زیاد آب از کپسول فاضلاب مساوی با هدر رفت آب و نامطلوب تلقی می‌شود. بر همین اساس طبق نظر کارشناسان و متخصصین عرصه تصفیه آب از کپسول پساب با حداقل خروجی مجاز، در سیستم تصفیه آب دستگاه‌های ایران استفاده می‌شود. در ادامه جدول محاسبه کپسول پساب متناسب با ظرفیت ممبران به نمایش در آمده است.

 

جدول محاسبه کپسول پساب متناسب با ظرفیت ممبران
خروجی آب ممبران

( گالن در روز)

خروجی کپسول پساب مورد نیاز بدون در نظر گرفتن صرفه جویی در آب میزان دبی مناسب

برای کپسول پساب مناسب در ایران

50 526 302
70 789 453
100 1052 605
300 3155 1814
400 4206 2488

 

*** نکته: اعداد ارائه شده در جدول به صورت رند نبوده و باید نزدیک‌ترین کپسول به این اعداد مورد استفاده قرار گیرد.

 

, , , , ,

ترکیبات معدنی موجود در آب

ترکیبات معدنی موجود در آب

ترکیبات معدنی موجود در آب

ترکیبات معدنی موجود در آب

ترکیبات معدنی موجود در آب معمولاً شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، بی‌کربنات، کلرید، سولفات و نیترات است. معمولاً این مواد در مقادیر ۱ تا ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر یافت می شوند. دیگر ترکیبات معدنی موجود در آب شامل آهن، سرب، مس، آرسنیک و منگنز می‌باشد. این گروه معمولا در مقادیر کمتر از ۰٫۰۱ تا ۱۰ میلی گرم بر لیتر در آب وجود دارند.

آب در محیط می‌تواند حاوی انواع مختلف یون‌های آلی، معدنی، ترکیبات و مواد حل شده، جامدات معلق و کلوئیدی باشد.

منابع ترکیبات معدنی موجود در آب

آب باران پس از بارش به داخل زمین نفوذ کرده و به آب زیرزمینی افزوده می‌شود. روان‌آب‌ها و سیلاب‌ها در نهرها،رودخانه‌ها و جویبارها جاری شده و به آب‌های سطحی تبدیل می‌شوند. اولین ترکیبات شیمیایی آب های طبیعی حاصل واکنش فرسایش سنگ، خاک و رسوب بوده که باعث ایجاد ترکیبات معدنی موجود در آب می‌شود. به دلیل تماس بیشتر آب‌های زیرزمینی با خاک و مواد معدنی در مقایسه با آب‌هاب سطحی معمولا غلظت ترکیبات معدنی موجود در آب زیرزمینی بیشتر از آب‌های سطحی است.

انواع ترکیبات موجود در طبیعت

املاح موجود در طبیعت دو نوع هستند:

الف) مواد و املاح معدنی (Inorganic Minerals)

ب) مواد و املاح آلی (Organic Minerals)

الف)ترکیبات و مواد معدنی (Inorganic Minerals)

این دسته از عناصر به طور طبیعی در معادن، سنگ‌ها، خاک و به طور کلی در پوسته زمین یافت می‌شوند.

آب در حین عبور از بستر سنگ‌ها و کانی‌ها، این املاح را در خود حل می‌کند.

مواد معدني براي بدن انسان مفيد نيستند.

بر خلاف تفکر رایج، املاح معدني (كه در آب نیز يافت مي‌شوند) برای بدن حیوانات و انسان‌ها غیر قابل جذب و غیر مفید هستند.

بدن این املاح را همانند سموم دفع می کند. برخلاف گیاهان که غذای اصلی آنها، همین مواد معدنی هستند.

ب) ترکیبات و مواد آلی (Organic Minerals)

این دسته از املاح برای بدن حیوانات و انسان‌ها قابل جذب هستند. منبع اصلي اين املاح، گياهان هستند.

در واقع گياهان با جذب املاح معدني موجود در خاك تغذيه مي‌كنند.

املاح معدني پس از ورود به اندام‌هاي گياه، در اثر پديده فتوسنتز تغيير ماهيت داده و تبديل به تركيبات آلي مي‌شوند.

املاح آلي براي بدن انسان قابل جذب و مفيد هستند. برخی از دانشمندان بر این باور هستند که الکترون‌های موجود در ساختار اتمی املاح آلي، موافق عقربه‌های ساعت گردش می‌کنند و در نتیجه با الکترون‌های بدن انسان سازگار هستند.

انسان از طريق مصرف ميوه‌ها و سبزيجات و گوشت حيوانات گياه‌خوار، املاح آلي را جذب مي‌كند.

مواد موجود در آب ، معدنی هستند یا آلی؟

همانطور که می دانید، آب باران هنگام بارش، کاملا خالص و عاری از هرگونه مواد و ترکیبات اضافه است.

این آب با عبور از سطح سنگ‌ها و خاک و به طور کلی عبور از بستر زمین، مواد معدنی موجود در این منابع را در خود حل می کند. در نتیجه مواد حل شده در آب جزء مواد معدنی طبیعت هستند. همان‌طور که اشاره شد، ترکیبات معدنی موجود در آب نه تنها برای بدن انسان مفید نیستند بلکه در برخی موارد می توانند به سلامتی ما آسیب بزنند.

تبادل یون و  تصفیه آب

خاک‌ها و رسوبات از تغییر متناسب خاک رس، سیلت، و مواد معدنی تشکیل می‌شوند.

تبادل یون شامل واکنش بین بارهای منفی ذرات خاک رس یا مواد معدنی در خاک‌ها و رسوبات با کاتیون‌ها در محلول حاصل می‌شود.
به دلیل بالا بودن نسبت سطح به حجم ذرات خاک رس، توانایی جذب در آنها به طور نسبی بیشتر از ذرات شن و ماسه است. آبی که از خاک یا رسوبات عبور می‌کند بر حسب مقدار نسبی اشباع ذراتی که با آنها برخورد می‌کند، می‌تواند از برخی کاتیون‌ها غنی یا فقیر شود.

واکنش‌های تبادل یون به طور غیر مستقیم ممکن است باعث افزایش مقدار یا نوع واکنش فرسایشی شوند. برای مثال، یون‌های سدیم در محلول می‌توانند جانشین پتاسیم ارتوکلاز(orthoclase)  شده و یون‌های آلبیت (albite) و پتاسیم آزاد را تولید نماید.

(Albite): یون‌های آلبیت از نظر ساختاری ضعیف‌تر از ارتوکلاز است. در واکنش‌های انحلال زودتر تخریب می‌گردد.
کمپلکس شدن در آب‌هایی که غلظت یونی یا محتوای آلی بالایی دارند. کمپلکس شدن یا واکنش‌های جفت – یونی ممکن است فعالیت‌های مواد واکنش دهنده یا محصولات واکنش‌های فوق را تغییر دهند. برای مثال، کمپلکس فلز آلی می‌تواند اثر حلالیت پتانسیل ته نشینی فلز را به وسیله‌ی جداسازی یون از رسوب افزایش دهد.

طراحی، ساخت، نصب و نگهداری دستگاه‌های آب شیرین کن در ظرفیت‌های مختلف برای نقاط مختلف کشور توسط کارشناسانب شرکت رز آب صنعت انجام می‌پذیرد. کارشناسان این شرکت با توجه به نیاز مطرح شده توسط مشتری و ویژگی‌های آب خام بهترین راه حل با کمترین هزینه را به مصرف کنندگان محترم ارائه می‌نمایند.
جهت مشاوره رایگان در زمینه‌ی دستگاه‌های تصفیه آب با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

02536656774 * 09122533667

, , ,

روش‌های تصفیه آب (24 روش برای تصفیه آب)

تصفیه آب

روش‌های تصفیه آب (24 روش برای تصفیه آب)

تصفیه آب با روش‌های گوناگونی انجام می‌شود که در ادامه به 24 روش به طور مختصر اشاره می‌شود.

جداسازی با استفاده از حرارت، نور و جاذبه

 1. رسوب دادن

یکی از روش‌های تصفیه آب رسوب دادن مواد معلق سنگین بر اساس نیروی جاذبه است.

 1. آب جوش

استفاده از آب جوش در مدت 15 الی 20 دقیقه، 99% موجودات زنده را می‌کشد و اغلب مواد شیمیایی را تبخیر (فرار) می‌کند. در این روش تصفیه آب عناصر معدنی، فلزات، ذرات جامد و آلاینده‌های ظروف پخت و پز تغلیظ می‌شوند.

جنبه‌ی مثبت

تقریبا تمام موجودات زنده‌ی درون آن را می‌کشد و اکثر مواد شیمیایی را تبخیر می‌کند.

جنبه‌ی منفی

با تبخیر شدن آب، تراکم فلزات موجود در آن بیشتر می‌شود.

 1. تقطیر

تقطیر شامل جوشاندن و کندانس مجدد آب است. اما در این روش تصفیه آب بسیاری از مواد شیمیایی تبخیر شده و مجدداً در آب خروجی کندانس می‌شوند.

آب مقطر آب خالصی است که در فرایندی به دست می‌آید که در آن بخار حاصل از آب جوشان را در محفظه‌ای حبس می‌کنند که مجددا از طریق چگالش به مایع تبدیل می‌شود. در کنار تقطیر باید از یک تله‌ی بخار، فیلتر کربن، یا وسیله‌ای دیگر استفاده شود تا از حذف کامل‌تر آلاینده‌ها اطمینان حاصل گردد.

جنبه‌ی مثبت

آب بسیار خالصی گرفته می‌شود.

نمک، مواد معدنی، فلزات، کلر و سایر موادی را که کربن موفق به از بین بردن آن‌ها نمی‌شود برطرف می‌کند.

هنگامی که آب بخار می‌شود باکتری‌ها، ویروس‌ها، و پروتوزوئرها (تک یاختگان) کشته می‌شوند یا در ظرف اصلی باقی می‌مانند.

صرف‌نظر از کیفیت آب ورودی، نتیجه‌ی نهایی همیشه آب تصفیه‌ شده‌ی با کیفیت خواهد بود.

بر خلاف فیلترها، چیزی برای جایگزین کردن وجود ندارد.

جنبه‌ی منفی

برای به دست آوردن مقدار قابل توجهی آب به ساعات طولانی زمان نیاز داریم. به عنوان مثال، ممکن است به دست آوردن ۱ فنجان آب مقطر نیم ساعت یا بیشتر وقت بگیرد.

برق زیادی مصرف می‌شود.

در صورت نبود برق قادر به تقطیر آب نیستیم، که اگر یک شرایط اضطراری پیش بیاید این دستگاه کاملا  غیر قابل استفاده خواهد بود.

 1. تابش فرابنفش (UV)

تابش UV یک باکتری کش خوب است، اما قدرت کشندگی زیادی ندارد و فقط در تصفیه آب‌های فیلتر شده شفاف مؤثر است.

دلایل پذیرش اشعه فرابنفش: نیاز به حمل و نقل و انبار مواد شیمیایی ندارد، با تغییرات PH و دما، کارایی آن چندان تغییر نمی‌کند، فراورده جانبی به وجود نمی‌آورد، ایجاد طعم و بوی شیمیایی نمی‌کند، زمان تماس لازم برای گندزدایی بسیار کوتاه می‌باشد و روی گروه هوازی اثر فوق‌العاده دارد.

معایب ضدعفونی اشعه: باقی نماندن تأثیر ضدعفونی کنندگی، نبود دانش فنی درباره چگونگی عمل سیستم‌های UV در شرایط مختلف، برای مواد آلی مناسب نیست، برای سطوح غیرقابل دید مثل زوایا و خلل و فرج مناسب نیست و روی بعض از اشیا اثر کمتری دارد مثلاً اشعه می‌تواند سطوح آلومینیوم و شیشه را استریل کند ولی روی چوب و لاستیک و کاغذ را نمی‌تواند استریل کند.

عمده ترين كاربرد دستگاه هاي U.V عبارتند از:

 • ضد عفوني آب‌هاي آشاميدني
 • ضد عفوني پساب‌هاي سيستم‌هاي تصفيه
 • اکسيداسيون پيشرفته پساب‌هاي صنعتي
 • صنایع غذایی، داروسازی، بسته بندی، رنگ‌سازی ،آرایشی و بهداشتی
 • ضدعفونی آب استخرها، پرورش ماهی، آکواریوم، بیمارستان‌ها، سیستم‌های مداربسته خنک کن.

مزایای استفاده از سیستم UV

 • از بین بردن تمامی میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا و مقاوم نسبت به کلر تا 99%
 • ضدعفونی شدن آب در همان لحظه تابش اشعه
 • عدم تغییر یافتن خواص شیمیایی و فیزیکی آب
 • ضدعفونی کردن آب در محدوده pH از 6 تا 5.8
 • نصب در مسیر لوله آب
 • سرویس و نگهداری ساده دستگاه.
 • نور فوق سفید (Super White Light)
 • این روش یک تکنولوژی جدید در تصفیه آب است و هنوز در مراحل ابتدایی است.

مواد شیمیایی

 1. کلر

گاز <a href=کلر" width="300" height="150" srcset="http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/02/SHAKHES-1-300x150.jpg 300w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/02/SHAKHES-1-450x225.jpg 450w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/02/SHAKHES-1.jpg 651w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

کلر ضدعفونی کننده معمول و ارزان در تصفیه آب است؛ اما در غلظت‌های غیر مجاز سمی است. کلر آلودگی فیزیکی یا شیمیایی را کاهش نمی‌دهد. کلر در غلظت‎های غیرمجاز تولید کلسترول را افزایش داده و سرطان‌زا است و ایجاد بیماری‌های قلبی می‌کند.

فرآیند کلرزنی امروزه یکی از متداول‌ترین روش‌های گندزدایی آب در دنیاست. مهم‌ترین مزایای این فرآیند عبارتند از:

 1. کلرزنی فرآیندی ارزان و کم هزینه جهت ضدعفونی کردن آب مصرفی انسان است.
 2. کلر دارای اثر باقی‌مانده در آب است که باعث تضمین نسبی سلامتی آب در تمام مسیر شبکه آب رسانی می‌شود.
 3. اما معایب و مضرات کلرزنی عبارتند از:
 4. کلر باقی‎مانده در اثر ترکیب با مواد آلی موجود در آب تولید ترکیباتی موسوم به تری هالومتان‌ها را می‌کند که بیشتر متخصصان بر سرطان‌زا بودن این ترکیبات تاکید دارند.
 5. کلرزنی باعث کشته شدن میکروارگانیزم‌های موجود در آب می‌شود. این درحالی است که لاشه این میکروارگانیزم‌ها در آب باقی می‌مانند و ممکن است خود منشا آلودگی شوند.
 6. تماس کلر با پوست و موی انسان باعث ایجاد حساسیت، ریزش مو و مشکلات دیگر شود.
 7. استنشاق گاز کلر ( در استخر یا حمام ) برای ریه انسان مضر می‌باشد.
 8. گروهی از میکروارگانیزم‌ها مانند کریپتوس پرودیوم نسبت به کلر مقاوم هستند و با این روش از بین نخواهند رفت.
 9. بنابراین کارشناسان توصیه می‌کنند که جهت مقابله با اثرات زیانبار کلر در آب آشامیدنی، در نقطه مصرف کلر
 10. باقیمانده آب را حذف کرده و سپس اقدام به نوشیدن آب کنیم.
 11. برم (Bromine)

برم در تصفیه آب استخرها استفاده می‌شود. بو یا مزه بدی ندارد، اما باکتری‎ها را به خوبی نمی‌کشد.

زمانی‌که برم به آب اضافه می‌شود، اسید هیپوبرمو (HBRO) تشکیل می‌شود که یک اکسید کننده و ضدعفونی کننده قوی است. اسید هیپوبرمو با آلودگی‌های وجود در آب واکنش داده و تولید برمامین (H2BRN) می‌کند. اما برمامین بر خلاف کلرامین، هم خود یک ضدعفونی کننده خوب است و هم بوی ناخوشایندی نداشته و علاوه بر این، برای چشم و پوست نیز ایجاد ناراحتی نمی‌نماید.

هیچ نیازی به حذف برمامین نیست. زیرا این ماده، خود بخود از بین رفته و تبدیل به اسید هیپوبرمو، یون برمید، یون هیدروژن و گاز نیتروژن می‌شود.

مزیت دیگر برم این است که بر خلاف کلر، اثربخشی آن خیلی به میزان PH آب وابسته نبوده و در PH های معمولی که برای آب جکوزی وجود دارد، به راحتی و بدون نگرانی قابل استفاده می‌باشد.

اما متأسفانه، راه حل شناخته شده‌ای برای پایدار کردن اثر برم در مقابل نور خورشید شناسایی نشده و بهتر است این ماده ضدعفونی کننده، تنها برای جکوزی‌های سرپوشیده مورد استفاده قرار گیرد.

 1. برم

ید، به طور طبیعی در آب وجود دارد. غلظت میانگین آن در آب دریا  ppb 5، است اما این غلظت از مکانی به مکان دیگر متفاوت است. رودها معمولا محتوی ppm 5 از ید بوده و حتی در منابع معدنی نیز چند ppm می­تواند یافت شود. جلبک قهوه­ای حداکثر تا 45% (وزن خشک) ید را در خود جمع می­کند. اسفنج‌­های دریایی، مرجان­ها صدف­‌ها و ماهی­ها غلظت بالایی از ید را معمولا در شکل تیروکسین یا تری‌یدوتیروکسین ذخیره می­کنند.

به عنوان یک عنصر خالص، ید سمی است. حتی مقداری به کوچکی 2 گرم از آن، می­تواند کشنده باشد. در یک محلول الکلی میزان 30 میلی لیتر می­تواند کشنده باشد. یدها در حالت ترکیب، نسبتا بی خطر هستند. هر چند که آزمایشات صورت گرفته بر روی ید نشان دادند که ممکن است موجب ناباروری شود.

کودکان به شدت به افزایش یا کاهش جذب ید واکنش نشان می­دهند زیرا غده تیروئید آن­ها در حال رشد است.

ید می­تواند با استفاده از کربن فعال از آب حذف شود. گاهی مواقع از ید برای خالص‌سازی آب استفاده می­شود. کاربرد ابتدایی آن ضدعفونی کردن آب آشامیدنی است. قرص‌های ید که ممکن است به آب افزوده شده باشد، می­تواند به دست بیاید.

ید می­ تواند بازیابی شود که برخی مواقع از آن برای اهداف اقتصادی استفاده می­شود.

 1. پراکسید هیدروژن (H2O2)

پراکسید هیدروژن باکتری‌ها را با رادیکال آزاد اکسیژن که به روش شیمیایی تولید می‌شود، می‌کشد و سمی است. پراکسید هیدروژن در موارد اورژانسی در تصفیه آب استفاده می‌شود.

آب اکسیژنه برای حذف مواد آلی و معدنی که موجب فاسد شدن آب استخر می‌شوند به کار می‌رود. تزریق این عنصر قبل از دستگاه UV باعث ایجاد رادیکال‌های OH می‌شود که بیش از چند ثانیه در دسترس نمی‌باشند و در این مدت با خاصیت شدید اکسید کنندگی خود، مواد باقی‌مانده آلی و معدنی را تجزیه می‌کند. بدین ترتیب نیاز به تعویض آب استخرها کاهش می‌یابد.

در صورتی که از آب اکسیژنه در آب استخرها استفاده شود دارای مزایا به شرح زیر است:

۱. آب اکسیژنه موجود در آب با دوز صحیح، برای شناگر غیرقابل تشخیص است.

۲. با آب به خوبی مخلوط می‌شود، غیر فرار است و تا زمان اکسید کردن مواد آلی در آب باقی می‌ماند.

۳. خالص است و ایجاد املاح نمی‌کند.

۴. خورنده نیست و در نتیجه به تجهیزات و تاسیسات آسیب نمی‌رساند.

۵. ایجاد کف نمی‌کند، بی‌بو و بی طعم است.

۶. غیر سمی است.

۷. ایجاد رسوب نکرده و در نتیجه آب کاملاً شفاف می‌ماند.

 1. نقره

نقره باکتری کش مؤثری است، اما در تصفیه آب به علت تجمع در آب و عدم تبخیر ممکن است باعث مسمومیت شود.

دو فرایند عمده نانو نقره‌ها در تصفیه آب عبارت است از:

۱فرایندکاتالیستی نقره در تصفیه آب :

تولید اکسیژن فعال با نقره: این فرایند بیشتر در مورد کامپوزیت‌های نانو نقره‌ای صدق می‌کند که روی پایه‌های نیمه هادی مانند ۲TIO  یا ۲SIO  قرار می‌گیرد. در این وضعیت، ذره مانند پیلی‌الکتروشیمیایی عمل می‌کند و، با اکسید کردن اتم اکسیژن و یون اکسیژن با هیدرولیز کردن آب، یون OH – را تولید می‌کند که هر دو از بنیان‌های فعال و از عوامل ضد میکروبی قوی نیز به شمار می‌رود.

۲فرایند یونی:

دگرگون کردن ریز اندام واره با تبدیل پیوندهای SH – به Sag -: . در این فرایند، ذرات نانونقره فلزی به مرور زمان یون‌های نقره از خود ساطع می‌کنند. این یون‌ها در طول واکنش جانشینی، باندهای SH- را در جداره ریز اندام واره به باندهای -SAg تبدیل می‌کنند که نتیجه واکنش تلف شدن ریز اندام واره است.

 1. اسیدهای آلی غیر سمی

اسیدهای آلی غیر سمی باید با کاتیون و فقط در تصفیه آب واحدهای بزرگ کاربرد دارد.

 1. آهک و قلیاهای ملایم

آهک و ترکیبات قلیایی نیز باید با کاتیون و فقط در تصفیه آب واحدهای بزرگ یا فقط برای خشکشویی‌ها کاربرد دارد.

 1. مواد شیمیایی خنثی کننده

این مواد با مواد شیمیایی ناخواسته واکنش می‌دهند و تولید گاز و رسوب می‌کنند. اما مقدار مورد نیاز در تصفیه آب بر حسب مورد متفاوت است.

 1. کوآگولاسیون و فلوکولاسیون (انعقاد و لخته شدن)

در این روش تصفیه آب، مواد شیمیایی اضافه می‌کنند که باعث چسبیدن ذرات معلق به یکدیگر شده و فیلتراسیون و جداسازی بعدی آنها را تسهیل می‌کند.

فرآیند انعقاد و لخته‌سازی برای حذف مواد کلوئیدی مولد کدورت و رنگ ( مواد آلی طبیعی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرآیند شامل دو مرحله انعقاد و لخته‌سازی می‌باشد که برای تکمیل آن یک مرحله ته‎نشین‎سازی نیز مورد نیاز است.

 1. تبادل یون

در این روش تصفیه آب سدیم از نمک با استفاده از ستون‌های گلاکونیت (ماسه سبز)، رزین‌های آلی سنتتیک یا ژل‌زئولیت با کلسیم یا منیزیم جایگزین می‌شوند. بنابراین آب نرم (سبک) می‌شود. مواد معدنی، فلزات، مواد شیمیایی یا مواد بودار تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد و آب تصفیه شده برای نوشیدن شور است.

فیلتراسیون

 1. ماسه غیر متراکم

در این روش تصفیه آب از 1 متر مکعب شن به تدریج با سرعت 2 لیتر در دقیقه عبور می‌کند و تا حدودی باکتری‌ها را حذف می‌کند.

 1. ماسه متراکم

در این روش تصفیه آب از 1 متر مکعب ماسه متراکم با سرعت 40 PPM عبور می‌کند و باید هر روز بازشویی (back wash)  شود.

 1. خاک دیاتومه

خاک دیاتومه ذرات معلق کوچک را در سرعت‌های جریان بالا حذف می‌کند اما باید هر روز بازشویی شود و گران است.

 1. فیلترهای سنگ متخلخل / سرامیکی

این فیلترها کوچک اما گران هستند. این روش تصفیه آب، مواد شیمیایی، باکتری ها یا مواد بودار را تحت تأثیر قرار نمی دهد.

جنبه‌ی مثبت

الیاف‌های آزبستی که ممکن است از فروسایش یا تجزیه‌ی محصولات دست‌ساز انسان‌ها مانند عایق‌ها، لوله‌ها، و غیره به وجود بیایند کاهش می‌دهد. با باکتری‌های خاصی مقابله می‌کند.

جنبه‌ی منفی

کلر، سرب، جیوه، و سایر ترکیب‌های ارگانیک در آب باقی می‌مانند.

 1. فیلترهای کاغذی یا پارچه‌ای

این فیلترها مصرفی هستند و ذراتی تا حد یک میکرون را فیلتر می‌کنند. اما در تصفیه آب ظرفیت بیشتر از آن را ندارند.

 1. ذغال

الف) ذغال متراکم (Carbon Block)

بهترین نوع فیلتر ذغالی است و می‌تواند مواد شیمیایی و سرب را حذف کند. اما به آسانی مسدود می‌شود. بنابراین در تصفیه آب باید همراه با یک پیش فیلتر رسوبی مورد استفاده قرار گیرد.

ب) ذغال گرانولی

ذغال گرانولی در تصفیه آب ارزان تر است.

اما عیب آن این است که آب می‌تواند از اطراف گرانول‌ها جریان پیدا کند، بدون اینکه تصفیه شود.

ج) ذغال پودری

ذغال پودری ذرات خیلی نرمی است که برای تمیز کردن موضعی حجم‌های زیادتر آب مفید است. اما خیلی ریز است و ممکن است در تصفیه اب از بعضی فیلترها عبور کرده و توسط مصرف کننده همراه با آب خورده شود.

 1. اسمز معکوس (RO)

در این روش تصفیه آب یعنی RO (اسمز معکوس) از یک غشا با منافذ میکروسکوپی استفاده می‌شود که می‌تواند منجر به حذف مواد معدنی، نمک‌ها و حتی بسیاری از باکتری‌ها شود.

 1. آنزیم ها و باکتری‌ها

ترکیب آنزیم‌ها و باکتری‌ها می‌توانند آلاینده‌ها را حذف کرده و رسوبات و گل و لای را کاهش دهند.

اکسیداسیون

 1. هوادهی

در این روش تصفیه آب، آب را درون هوا اسپری می‌کنند تا محتوای اکسیژن آن را بالا ببرند تا ترکیبات بودار تجزیه شوند و گازهای محلول به تعادل برسند.

اگرچه این روش نیازمند فضای زیاد است و گران بوده و باعث جذب آلاینده ها از هوا می‌گردد.

 1. ازن

گاز <a href=ازن" width="300" height="150" srcset="http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/01/شاخص01-1-300x150.jpg 300w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/01/شاخص01-1-450x225.jpg 450w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2018/01/شاخص01-1.jpg 680w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

ازن یک باکتری کش خیلی خوب است که مقدار زیادی رادیکال اکسیژن آزاد تولید می‌کند که می‌توانند میکروارگانیسم‌های موجود در سطح را بکشنند.

جنبه‌ی مثبت

پروتوزوئرهای مضر را که باعث تشکیل کیست می‌شوند غیرفعال می‌کند.

در مقابله با اکثر باکتری‌ها، ویروس‌ها و ریزجانداران موثر است.

محصولات فرعی کم خطرتری از کلر تولید می‌کند .

جنبه‌ی منفی

مقادیر ناچیزی از یک نوع ماده‌ی سرطان‌زا به نام برومات تولید می‌کند.

هیچ رسوبی از ماده‌ی ضدعفونی در آب باقی نمی‌ماند.

 

, , ,

ضدعفونی آب و عملکرد سیستم ضد عفونی UV

ضدعفونی

ضدعفونی آب و عملکرد سیستم ضد عفونی UV

ضدعفونی آب با فرایند استریلیزاسیون که باعث نابودی کامل تمام موجودات موجود در آب می شود روشی پرهزینه و غیر ضروری می­ باشد متفاوت است. ضدعفونی بر خلاف استریلیزاسیون بخشی الزامی و جدا نشدنی از فرایند تصفیه آب می باشد.

 

هدف اصلی از سیستم ضد عفونی آب اطمینان از سالم بودن آب آشامیدنی و از بین رفتن تمامی میکرو ارگانیسم­های بیماری­زا است. بهترین راه برای اطمینان یافتن از آب آشامیدنی عاری از عوامل بیماری این است که مطمئن شوید در محل اول هیچ پاتوژنی وارد آب نشده است. بخشی از پاتوژن­ها را می­توان از طریق فرآیندهای فیزیکی یا شیمیایی از آب حذف کرد. به طور مثال در طی فرایند رسوب و فیلتراسیون، ممکن است درصد زیادی از باکتری­ها و دیگر میکروارگانیسم­ها از آب بر مبنای روش­های فیزیکی حذف شوند.

باکتری­ها کُلی فرم (Coliform bacteria) اغلب در روده حیوانات خونگرم از جمله انسان و همچنین در گیاهان، خاک، آب، هوا یافت یافت می­شوند. حضور این باکتری­ها می­تواند موید حضور سایر باکتری­ها بیماری­زا در آب باشد. اگر در طی عملیات ضد عفونی تمامی کلی فرم­ها از آب حذف شوند، می­توان با خیال راحت به این نتیجه رسید که سایر میکروارگانیسم های بیماری زا نیز از آب حذف شده اند.

پاتوژن­ها (ارگانیزم­های بیماری­زا) هم در آب­های سطحی و هم زیرزمینی وجود دارند. این ارگانیزم­ها در شرایط خاص قادرند هفته­ها در دمای حدود ۲۱ درجه سانتی گراد و ماه­ها در دمای پایین­تر در منابع آب زنده بمانند. برای تهیه­ی آب آشامیدنی سالم، تخریب یا حذف این ارگانیزم ها ضروری است. برخی از باکتری­ها، ویروس­ها، تک­یاخته­ها و ارگانیزم­های بزرگ­تر وارد شده به بدن توسط مصرف آب آلوده، باعث ایجاد بیماری­های خفیف تا کشنده می­شوند. گندزداهایی که بیشتر در تصفیه آب استفاده می­شوند، عوامل اکسید کننده (هالوژن ها، مشتقات هالوژن­ها، ازن) و عوامل فیزیکی (تابش فرابنفش UV ) هستند.

عوامل تأثیرگذار بر کارایی گندزدایی

درحالی که اثر دقیق عوامل گندزدا روی میکروارگانیزم­ها به خوبی مشخص نشده است، برخی از عواملی که کارایی گندزدایی را تحت تاثیر قرار می دهند عبارتند از:

 • نوع و غلظت میکروارگانیزم مورد نظر
 • نوع و غلظت گندزدا
 • زمان تماس گندزدا
 • کیفیت شیمیایی و دمای آب

در صورت طراحی و بهره برداری درست، تصفیه متداول که شامل انعقاد، لخته سازی، ته نشینی و صاف سازی است، به همراه گندزدایی می­تواند حداقل غیر فعال­سازی اجباری ژیاردیالمبلیا و ویروس­های رودهای را برآورده سازد. سیستم­های گندزدایی اصلی که در آن ها از کلر آزاد باقی مانده، ازن و دی­اکسید کلر استفاده می­شود، می­توانند میزان غیرفعالسازی بیشتر از مقادیر فوق برای هر دو ارگانیزم را به دست دهند.

روش‌­های معمول برای ضد عفونی آب

معمولا برای ضدعفونی کردن آب از روش های زیر استفاده می شود:

کلر

یکی از روش­های سیستم ضدعفونی آب که تقریباً قادر است تمام عوامل بیماری­زای میکروبی را در آب حذف کند و به عنوان یک ماده ضد عفونی کننده اولیه و ثانویه مناسب می­باشد. یک سیستم عادی کلرزنی شامل یک محفظه کلر، محفظه تنظیم کننده گاز کلر ، تزریق کننده گاز کلر، و یک مخزن و یا لوله تماس می­باشد.

هیپوکلریت سدیم

هیپوکلریت سدیم با غلظت ۵ تا ۱۵ درصد کلر است ماده ضدعفونی کننده دیگری است که هزینه آن بیشتر از گاز کلر می­باشد. ذخیره و جابه­ جایی هیپوکلریت سدیم آسان­تر از کلر گازی یا هیپوکلریت کلسیم است. سیستم کلرزنی مایع، شامل دو پمپ (یکی به عنوان حالت آماده به کار)، یک مخزن حاوی محلول، یک تزریق کننده (برای تزریق محلول به آب)، و لوله­ های اتصالات می­باشد.

هیپوکلریت کلسیم

هیپوکلریت کلسیم به حالت پودر سفید رنگ و با نام تجاری پرکلرین مصرف زیادی در گندزدایی آب دارد.

این ماده پس از ورود به محیط آب عامل -clo تولید کرده و باعث گندزدایی آب می شود.

ازن

ازن(O3) ، آلوتروپی از اکسیژن و از روش­های سیستم ضدعفونی است و دارای ۳ اتم در هر مولکول می­باشد؛ و یک اکسید کننده و ضد عفونی کننده قوی محسوب می شود. این آلوتروپ ۳ اتمی در اثر عبور هوای خشک از سیستمی با الکترودهای ولتاژ بالا تشکیل می­شوند. به دلیل زمان تماس کوتاه­تر و مقدار کمتر نسبت به کلر، ازن به عنوان یک ضدعفونی قوی در مرحله ضدعفونی اولیه در جهان به طور گسترده استفاده می­گردد. ازن یک گاز ناپایدار است و باید در در محل انجام فرایند ضدعفونی تولید شود. در مرحله ضدعفونی ثانویه از کلر استفاده می­شود زیرا ازن به شکل پایدار در آب باقی نمی­ماند. تجهیزات ازناسیون شامل تجهیزاتی برای آماده سازی هوا، دستگاه مولد ازن، کنتاکتور، واحد تخریب  و ابزار دقیق و کنترل می باشد. هزینه های سیستم ازناسیون نسبتاً بالا است.

دی اکسید کلر

بعد از ازن قویترین گندزدا و اکسید کننده مورد استفاده در صنعت آب و فاضلاب دی اکسید کلر است.

دی‌اکسیدکلر از دو ماده اولیه اسیدکلریدریک و کلریت‌سدیم محلول در آب توسط دستگاه مخصوص و در محل تولید می‌شود.

خصوصیات دستگاه باعث حذف خطرات ناشی از نشت گازهای سمی در محیط شده و از نظر ایمنی برتری زیادی نسبت به سیستم گاز کلر یا ازن دارد.

عملكرد سیستم ضد عفونی آب UV

اثرات میکروب­کشی UV از اواخر قرن نوزدهم کشف و شناخته شده است. حتی در زمان­های قدیم از نور خورشید برای پالودن آب استفاده می­شد. کاربرد مستقیم این فن­آوری در تصفیه آب به سال ۱۹۰۱ که لامپ­های بخار جیوه به بازار عرضه شد بازمی­گردد. در حال حاضر به دلیل بهبود در طراحی لامپ، عدم ایجاد باقی­مانده­های شیمیایی سمی، قدرت ویروس­کشی عالی، قابلیت اعتماد بالا و سهولت بهره­برداری، فن­آوری UV به طور گسترده در تصفیه فاضلاب استفاده می­شود.

سیستم ضد عفونی آب به معنی حذف، غیر فعال کردن یا کشتن میکروارگانیسم­های بیماری­زا در آن می­باشد. میکروارگانیسم­ها به دلیل اتمام رشد و توقف تولید مثل از بین می­روند. در صورت حذف نشدن این میکروارگانیسم­ها از آب، مصرف این گونه­ها آب­ها منجر به بیماری خواهد شد.

بیماری­های رایج منتقل شده از آب

در جدول زیر برخی از بیماری­های رایج منتقل شده از آب حاوی میکروارگانیسم­های زنده (عوامل بیماری­زا) نشان داده شده است.

بیماری پاتوژن بیماری زا
باکتری ها
Anthrax         (سیاه زخم) Anthrax
E. coli infection     (عفونت باکتریایی) Escherichia coli
Tuberculosis         (سل) Myobacterium tuberculosis
salmonellosis, paratyphoid     (حصبه) Salmonella
Cholera   (وبا) Vibrio cholerae
ویروس ها
Hepatitis A       (هپاتیت A) Hepatitis Virus
Polio     (فلج اطفال) Polio Virus
انگل ها
Cryptosporidiosis     (انگل کریپتوسپوریدیوم) Cryptosporidium
Giardiasis   (انگل ژیاردیا) Giardia lamblia

<a href=ضدعفونی آب 2" width="300" height="284" srcset="http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2017/12/like3-300x284.jpg 300w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2017/12/like3-450x426.jpg 450w, http://roz-ab.ir/wp-content/uploads/2017/12/like3.jpg 631w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />

مزایای تابش UV

مزایای تابش UV عبارتند از:

 • هیچ گونه ماده شیمیایی وارد آب نمی­شود، در نتیجه کیفیت آب ثابت است.
 • اجزای محلول موجود در آب مثل آمونیاک اثری روی گندزدایی ندارند.
 • طعم و بو تولید نمی­شود.
 • زمان تماس کوتاه است.
 • دوز بیش از حد، اثر نامطلوب ایجاد نمی­کند.

امروزه استفاده از اشعه UV  با توجه به فقدان آثار نامطلوب آن بر روی محیط زیست به عنوان يك عامل ضدعفونی­کننده در تصفيه آب در حال گسترش می­باشد. بطور كلي عملكرد سيستم­هاي ماوراء بنفش در ضدعفوني آب شامل توليد اشعه ماوراء بنفش با طول موج nm 254 توسط لامپ جيوه فشار پايين و يا خروجي پلي كروماتيك با طول موجnm 200  تا امواج مادون قرمز و مرئي توسط لامپ­هاي UV با فشار متوسط مي­باشد. طول موج بهينه در عملكرد گندزدائي در حدود nm 260 مي­باشد. مكانيسم عملكرد UVدر از بين بردن ميكروارگانيسم­ها شامل جذب فوتون­هاي پر انرژي فرا بنفش توسط   DNAمي­باشد كه با تركيب شدن فوتون­ها با DNA خاصيت تكثير ميكروارگانيسم­ها از بين رفته و بافت ميكروارگانيسم متلاشي مي­گردد.

با توجه نحوه عملكرد اشعه UV  متخصصان با تلاش بسيار توانستند اين امواج با طول موج مخصوص را بصورت مصنوعي تهيه نمايند. كاربرد اشعه UV  به عنوان گزینه جدید جهت ضدعفونی آب آشامیدنی در مقایسه با گاز ازن که دارای هزینه سرمایه­گذاری بالائی می­باشد و در رابطه با گاز کلر که تولیدات جانبی مضر در آب به جا می­گذارد مطرح است. عملكرد اشعه UV علاوه بر از بين بردن قابليت توليد مثل و تخريب باكتري­ها، در مقايسه با ضدعفوني كننده­هاي شيميايي، از قابليت نابودسازي انگل­هاي مقاوم به ضدعفوني كننده­هاي شيميايي همچون(Cryptosporidia & Giardia) نيز برخوردار مي­باشد.

 

انجام آزمایش بر روی هر نوع باکتری عامل بیماری­زا به صورت جداگانه پرهزینه و ناکارآمد خواهد بود.

به پرهزینه و ناکارآمدبودن اندزه‌گیری‌جداگانه اندازه­گیری میزان کلی باکتری‌کلی‌فرم (Coliform bacteria) بهترین روش برای ارزیابی بازده فرایندضدعفونی کردن می‌­باشد.

مقایسه روش‌های ضد عفونی آب

مشخصات کلر هیپوکلریت سدیم هیپو کلریت کلسیم دی اکسیدکلر ازن پراکسید هیدروژن
شکل  مایع،گاز    محلول پودر،گرانول،محلول۱درصد گاز  گاز مایع
غلظت % ۱۰۰ ۱۲-۱۵  ۷۰  تا ۳۵  ۲  ۳۵-۷۰
سمیت برای میکروارگانیزم ها  زیاد زیاد  زیاد  زیاد  زیاد  متوسط
مخاطرات جابجایی و مصرف  زیاد  متوسط  متوسط  زیاد  زیاد  متوسط
خوردگی  زیاد  متوسط  متوسط  زیاد  زیاد  کم
قابلیت حذف بو  زیاد  متوسط  متوسط  زیاد  زیاد  زیاد
هزینه  کم  متوسط  متوسط  متوسط  زیاد  زیاد

 

, , ,

اولترافیلتراسیون یا فراپالایش

اولترافیلتراسیون

اولترافیلتراسیون یا فراپالایش تراوش از فیلتری است که قادر به عبور دادن ذرات بسیار ریز (اولترامیکروسکوپیک) از خود می‌باشد.

فراپالایش‌با بهره‌گیری‌از غشاها انجام و از این نوع‌غشا برای‌جداسازی ماکروملکول‌هایی با اندازه ۲۰ تا ۱۰۰۰ انگستروم استفاده می‌شود.

تمام نمک‌های حل شده و مولکول‌های کوچکتر از این محدوده از غشا عبور می‌کنند.

در این روش‌جداسازی کلوئیدها، پروتئین‌ها، موادمیکروبی بیماری زاو مولکول‌های آلی‌بزرگ که‌وزن مولکولی آن بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰۰ است‌انجام می‌گردد.

سیستم اولترافیلتراسیون در فیلتراسیون محلولهای حاوی ذرات جامد معلق، باکتریها، و غلظت بالای ماکرو مولکولها مانند صنایع تولید آب آشامیدنی و تصفیه پس‌آب، جداسازی مخلوط آب در روغن، آب میوه‌ها، صنایع شیر و لبنیات و صنایع دارویی در قیاس با سایر سیستمهای مشابه در فیلتراسیون دارای ارجحیت می‌باشد.

در غشاهای اولترافیلتراسیون، علاوه بر اندازه مولکول‌ها، جاذبه‌های بین اجزاء و غشا در فرآیند تاثیرگذار است.

اختلاف فشار اسمزی در دو طرف غشا با توجه به عبور نمک‌ها و یون‌ها از غشا خیلی زیاد نیست.

بنابراین‌فشار لازم‌برای انجام اولترافیلتراسیون در حدود ۲ تا ۷ بار می‌باشد که نسبت به فشار‌اعمالی در فرآیند‌نانوفیلتراسیون فشار کمتری است.

شار بدست آمده‌در اولترافیلتراسیون با توجه به اندازه‌حفره‌های غشا بیش ازنانوفیلتراسیون و اسمزمعکوس وکمتر ازمیکروفیلتراسیون است.

با توجه به خصوصیات شمرده شده از این فرآیند، می توان در عملیات تصفیه، تغلیظ و تفکیک استفاده نمود.

شرح فرآیند اولترافیلتراسیون UF جهت کاهش کدورت و TSS

درپكيج اولترافیلتراسیون UF با استفاده‌از غشاءهای میان‌تهی ازجنس PEMS (Hollow fiber membrane) عمل خالص‌سازی آب‌خام را انجام می‌دهد .

قطر حفرات روی سطح غشاء قادر به حذف ذرات معلق تا قطر ۰۲/۰ میکرون می‌باشد. از این رو ۹۹% از میکرو ارگانیزم ‌ها ، باکتری ‌ها و ذرات معلق توسط این غشاها به صورت فیزیکی حذف می‌گردند و کدورت آب خروجی کمتر از ۰٫۱ NTU خواهد بود.

در سیستم اولترا فلیتراسیون(UF)، آب خام که دارای کدورت بالایی می باشد، از طریق پمپ خوراک (Feed pump) وارد پیش تصفیه می شود. در پیش تصفیه ذرات درشت در حدود ۱۰۰~۱۵۰µm (و یا بزرگتر) از آن از آب جدا می شوند. سپس آب وارد اولترا فیلتراسیون (UF) شده و ذرات بزرگتر از ۱nm که عوامل تشکیل دهنده کدورت و TSS و میکروارگانیزم ها می باشند در آن به طور کامل بر روی صفحات اولترا فیلتر باقی می مانند. پس از حدود ۱ ساعت (و یا کمتر) اولترافیلتراسیون UF نیاز به شستشوی معکوس دارد. زیرا همانطور که گفته شده کلیه ذرات معلق بر روی UF باقی مانده است.

سیکل شستشوی‌معکوس به طور مستقیم به میزان کدورت آب بستگی دارد. درفرآیند شستشوی معکوس مراحل ذیل انجام می‌گیرد:
۱- هوادهی داخلی اولترافیلتراسیون (UF) و تخلیه محفظه ها.
۲- شستشو و شستشوی معکوس جهت ضدعفونی با مواد گندزدا (مانند کلر)
۳- شستشو و شستشوی معکوس با مواد شیمایی (با توجه به آنالیز آب) جهت جلوگیری از ایجاد رسوب.
۴- آماده سازی جهت استفاده مجدد از اولترافیلتراسیون UF به وسیله آب خام.
علاوه بر مواردفوق ازسیستم شستشوی‌درمحل(CIP) به صورت دوره‌ای جهت‌جلوگیری از رسوب واشباع شدن‌مواد معلق ومحلول، استفاده می‌گردد.

کیفیت آب ورودی به اولترافیلتراسیون UF جهت کاهش کدورت و TSS

تمامی سازندگان ممبران‌های اولترافیلتراسیون UF میزان حداکثر کدورت، TSS و همچنین COD ورودی به این قبیل دستگاههای تصفیه آب را ارائه داده‌اند تا در هنگام طراحی یک واحد تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون UF مورد توجه طراح این واحدها قرار بگیرد.
۱- میزان کدورت (turbidity) حداکثر ۳۰۰NTU باشد.
۲- کل اکسیژن خواهی شیمیایی یا همان COD بایستی کمتر از ۶۰mg/lit باشد.
۴- روغن و گریس (Oil & Grease) باید کمتر از ۲ mg/lit باشد.
۵- میزان کل ذرات معلق جامد (TSS) باید کمتر از ۱۰۰ mg/lit باشد.
۵- رنج مجاز pH بایستی بین ۲ الی ۱۱ واحد باشد.
میزان روغن و گریس و همچنین COD مجاز ورودی به سیستم اولترافیلتراسیون UF بایستی در طراحی واحدهای تصفیه پیشرفته فاضلاب که در خروجی تصفیه خانه های فاضلاب طراحی و نصب می گردند حتما مد نظر قرار بگیرد.

شستشوی واحد اولترافیلتراسیون UF

در یک پکیج تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون UF ، علاوه بر سیکل شستشوی معکوس و شستشو با مواد شیمیایی نیاز به شستشوی در محل یا همان CIP می باشد. این شستشو به مدت ۱ الی ۲ روز به طول می‌انجامد و پس از ۳ الی ۴ ماه کارکرد پکیج اولترافیلتراسیون (UF) انجام می گیرد.

هدف از انجام شستشوی در محل (CIP) پکیج اولترافیلتراسیون UF پاک کردن سطح ممبران‌ها از کلیه رسوبات املاح می‌باشد که در طول زمان به صورت یک لایه اشباع سطح ممبران‌ها را گرفته اند. با انجام این عملیات شستشوی در محل می توان از طول عمر ممبران‌ها اطمینان حاصل نمود.

مراحل شستشوی در محل یا همان CIP پکیج تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (UF) شامل شستشو با مواد بازی و pH=11 و سپس شستشو با آب خالص در مرحله اول و سپس شستشو با مواد اسیدی و pH= 2 و در انتهای آن شستشو با آب خالص به عنوان مرحله دوم می باشد.

کنترل پکیج اولترافیلتراسیون UF

همانطور که ذکر شد هر پکیج تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (UF) در یک سیکل تولید آب تصفیه شده، نیاز به عملیات شستشو و ضد عفونی دارد. به عنوان نمونه هر واحد اولترافیلتراسیون (UF) به مدت ۴۵ دقیقه آب تصفیه شده تولید می نماید و به مدت ۵ الی ۷ دقیقه شستشو و آماده سرویس در مرحله بعد می باشد. به هر روی راندمان واحد اولترافیلتراسیون UF بالاتر از ۸۰ درصد می باشد.
کنترل شیرآلات مربوط به جریانهای ورودی و خروجی و همچنین مسیر شستشو و هوادهی، با توجه به زمان بندی حساس و دقیق سیکل تولید و شستشوی اولترافیلتراسیون بایستی به صورت تمام اتوماتیک و با کمک PLC صورت بگیرد. به عبارت دیگر اپراتور بهره‌بردار هیچ نقشی در فرآیند شستشو و ضد عفونی ندارد و تمام این مراحل توسط سیستم PLC صورت می گیرد.

نتایج استفاده از پکیج تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون UF

نتایج عمده استفاده از پکیج اولترافیلتراسیون (UF) شامل این موارد می باشد:
۱- کاهش TSS یا همان ذرات جامد معلق.
۲- کاهش کدورت و رنگ آب یا پساب.
۳-  از بین بردن کلیه عوامل میکروبی، ارگانیزم ها و میکروب و ویروس ها.
۵- کاهش یونهای دو ظرفیتی مانند کلسیم، منیزم و سولفات
۶ – حذف فلزات سنگین غیر محلول مانند آهن، کبالت، روی و نیکل.
۷- کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی یا همان COD پساب یا فاضلاب.
۸- کاهش اکسیژن خواهی بیولوژیکی یا همان BOD پساب یا فاضلاب.

نگاهی به آینده با روش اولترافیلتراسیون UF

با توجه به کاهش جدی منابع آب زیر زمینی، کاهش نرخ بارش‌های سالانه و افزایش جمعیت در کشورو مواجه با کمبود جدی آب؛ بازگرداندن فاضلاب و پس‌آب‌های تصفیه شده به چرخه تولید و استفاده مجدد از آن یکی از راهکارهای مورد استفاده در اغلب کشورهای دنیا به منظور مدیریت منابع آب است.
در این میان با توجه به کارایی بالای پکیج اولترافیلتراسیون (UF) در تصفیه پیشرفته پساب و فاضلاب، امکان بازگرداندن آب به چرخه تولید وجود دارد، لذا باید مورد توجه جدی قرار بگیرد.

شرکت رز آب صنعت توانایی طراحی و تامین پکیجهای کامل اولترافیلتراسیون به عنوان یک سیستم تصفیه غشایی مقرون به صرفه با نصب سریع و سهولت در استفاده و همچنین به روز رسانی سیستمهای موجود با در نظر گرفتن مدولهای جدید و یا تغییر تنظیمات سیستم را داراست.

پکیج‌های تامین شده توسط  رز آب صنعت به صورت یک پارچه به همراه شاسی و متعلقات به صورت کاملاً اتوماتیک مجهز به انجام تست‌های پیوسته در طول شبانه روز و تمامی تجهیزات مورد نیاز جهت تصفیه آب ارائه می گردد.

 

 

 

نمونه کارها