Warning: Use of undefined constant cmp - assumed 'cmp' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/rozab/public_html/wp-content/plugins/automatic-tag-link/automatic-tag-link.php on line 83

استفاده بهینه از پساب دستگاه های آب شیرین کن

استفاده بهینه از پساب : ذخائر آب جهان در حدود ۳۰۵/۱ میلیارد کیلومتر مکعب است که از این مقدار ۹۷ درصد آن را آبهای شور دریاها و اقیانوسها و ۳ درصد آنرا آبهای شیرین تشکیل می دهند که ۷/۶۸ درصد آبهای شیرین نیز به صورت یخچالهای طبیعی و دائمی است و ۱/۳۰ درصد از آبهای شیرین به صورت زیر زمینی است و تنها ۹/۰ درصد آن را آبهای سطحی تشکیل میدهند که بخشی از آنها قابل استفاده بوده و بخش قابل توجهی از این مقدار اندک نیز بدلیل برداشت های بی رویه و استفاده های نامطلوب به هدر رفته و یا به فاضلاب و آبهای الوده تبدیل شده است.

ادامه مطلب