نوشته‌ها

تصفیه آب چاه ها

تصفیه آب چاه ها

تصفیه آب چاه هاتصفیه آب چاه ها شامل روش هایی مانند اسمز معکوس، سختی گیر رزینی و نانوفیلتراسیون می باشد. امروزه عواملی همچون شوری آب چاه، آلودگی به فاضلاب و پساب و همچنین ذرات معلق آن سبب روی آوردن به روش های تصفیه آب چاه گردیده است. تار…
دستگاه شیرین کن آب

دستگاه شیرین کن آب

دستگاه شیرین کن آبدستگاه تصفیه آبدستگاه شیرین کن آب دستگاه هایی هستند که معمولا به منظور شیرین سازی آب (برای مثال آب دریا) مورد استفاده قرار می گیرند. البته در تصفیه آب صنعتی و یا در تصفیه پیشرفته آب نیز ممکن است از آن ها استفاده گردد. شیرین سا…
روش های تصفیه آب در طبیعت
,

روش های تصفیه آب در طبیعت

روش های تصفیه آب در طبیعتمعرفی و آشنایی با روش های تصفیه آب در طبیعت یکی از اولیت های بقا در طبیعت، پیدا کردن آب و همچنین روش های تصفیه آب در طبیعت است. شما با استفاده از این روش ها حتی در جایی که آب چشمه پیدا نمی کنید و یا بطری های آبی که ه…