نوشته‌ها

تصفیه آب چاه ها

تصفیه آب چاه ها

تصفیه آب چاه هاتصفیه آب چاه ها شامل روش هایی مانند اسمز معکوس، سختی گیر رزینی و نانوفیلتراسیون می باشد. امروزه عواملی همچون شوری آب چاه، آلودگی به فاضلاب و پساب و همچنین ذرات معلق آن سبب روی آوردن به روش های تصفیه آب چاه گردیده است. تار…
نیترات در آب آشامیدنی و روش های حذف آن

نیترات در آب آشامیدنی و روش های حذف آن

نیترات در آب آشامیدنی و روش های حذف آننیترات اغلب در آبهای آشامیدنی وجود داشته و دلیل آن فعالیت های بشری مانند استفاده بیش از حد از کودهای شیمیایی مانند نیترات پتاسیم و نیترات آمونیوم ، کامل نبودن سیستم سپتیک و دفع نامناسب زباله های صنع…