در سیستم های اسمز معکوس (Reverse Osmosis) گرفتگی ممبران طبیعی است.این نوع گرفتگی ها در اکثر موارد با شستشوی سیستم در دوره های مختلف قابل تمیز شدن از سطح ممبران می باشند. با استفاده از آنتی اسکالانت مرغوب (در زمان مشخص و به میزان لازم) و همچنین شستشوی سیستم در زمان مناسب ، میتوان باعث افزایش طول عمر و کند شدن سرعت گرفتگی ممبران شد.

سرعت رسوب گذاری در دستگاه های مختلف (RO) متفاوت است به همین علت زمان تمیز کردن دستگاه اسمز معکوس هم متفاوت است.به طور معمول این عمل بصورت یک بار در ۳ ماه – ۶ ماه انجام میشود (بستگی به نوع رسوب گذاری دستگاه اسمز معکوس شما دارد.) از عوامل موثر و مهم بر تغییر راندمان دستگاه اسمز معکوس میتوان به گل و لای، لجن و رسوب اشاره کرد که منشاء گرفتگی دستگاه می باشند.هر یک از عوامل گرفتگی نام برده شده را میتوان با محلول و مواد شستشو دهنده اسیدی و قلیایی برطرف نموده و به نحو احسنت از ممبران از بین برده شوند.

(Back Wash)بکواش فیلتر شنی

بکواش یا همان پس شویی در فیلتر شنی پس از آنکه نشانگر های فشار در ورودی و خروجی فیلتر شنی افت را نشان می دهند زمان بکواش فرا  رسیده است.

 این عمل از طریق باز و بسته شدن کردن شیرهای تهویه شده در فیلتر شنی امکان پذیر می باشد.در فیلترشنی معمولا به صورت چهارفلکه میباشد.که در عمل تصفیه دوعدد شیر باز و دوعدد شیر بسته می باشد و هنگامی که فیلتر شنی نیاز به بکواش داشته باشدعمل باز و بسته کردن به صورت برعکس تصفیه صورت می گیرد.

زمان تعویض سیلیس فیلتر شنی

سازنده ها بنابر کیفیت سیلیس در فیلترشنی زمانی بین ۴ تا ۸ سال را جهت تعویض آنها پیشنهاد می دهند که با توجه به درست کارکردن و استفاده صحیح از فیلترشنی و باتوجه به بکواش به موقع فیلترشنی طول عمر سیلیس هم افزایش پیدا می کند.و می توان عمر سیلیس را تا ۱۰سال هم رساند.

  • عیب یابی دستگاه ها همچنین ارتقا دستگاه های شما
  • اورال دستگاه و دستگاه های شما
  • بهره مندی مشتریان عزیز از سرویس های دوره ای شرکت رزآب صنعت