نوشته‌ها

نحوه عملکرد فیلتر ممبران

نحوه عملکرد فیلتر ممبران فیلتر ممبران چیست؟ دستگاه های آب شیرین کن و دستگاه های تصفیه کننده آب با استفاده از انواع فیلتر ممبران می توانند به خوبی از پس گندزدایی، رفع شوری و سنگین بودن آب برآیند! البته فیلتر ممبران بخشی از فرایند اس…